06.03.2018. NA 135. SJEDNICI VIJEĆA MINISTARA BiH DONESENA ODLUKA O NOVOM OKVIRNOM AKCIONOM PLANU O OBRAZOVANJU ROMA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o rezultatima istraživanja koje se odnosi na razloge neprovođenja cilja 3  Revidiranog akcionog plana Bosne i Hercegovine o obrazovnim potrebama Roma koji glasi: „Očuvanje i promoviranje romskog jezika, kulture i historije.“

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će pokrenuti aktivnosti za donošenje novog okvirnog akcionog  plana o obrazovnim potrebama Roma u cilju očuvanja jezika, kulture, historije i tradicije Roma, a koji bi imao ujednačene standarde za sva nadležna ministarstva.

Ovaj zaključak proistekao je iz istraživanja Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u vezi s neprovođenjem cilja koji se odnosi na očuvanje i promoviranje romskog jezika, kulture i historije. U istraživanju su učestvovala četiri kantonalna ministarstva obrazovanja i nadležno ministarstvo Republike Srpske te Odjel za obrazovanje Brčko Distrikta BiH.

Istraživanje je pokazalo da se romski jezik ne izučava u osnovnim i srednjim školama kao maternji jezik ili fakultativni predmet, a kao razlozi su, između ostalog, navedeni   nepostojanje odgovarajuće stručne literature, nedostatak finansijskih sredstava i nedovoljno izraženi interes za učenje romskog jezika.

Članak preuzet sa web stranice Vijeća ministara BiH.

 

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.