20.11.2018. ODRŽANA REGIONALNA KONFERENCIJA POD NAZIVOM „INKLUZIVNO OBRAZOVANJE I AKTIVNE POLITIKE ZA NAJBOLJI INTERES DJETETA“

U zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH organizovalo je konferenciju u povodu Međunarodnog dana djeteta.

U sklopu prvog panela razgovaralo se na temu „Inkluzivno obrazovanje – upotreba romskog jezika“. Dervo Sejdić predstavnik Kali Sare  upoznao je učesnike  sa procesom standardizacije romskog jezika za zemlje bivše Jugoslavije  koji je Kali Sara – RIC realizirala u periodu od 2010. – do 2012 .godine.  Prof. dr. Rajko Đurić je govorio o važnosti procesa standardizacije i izučavanja romskog jezika kao i Ljuan Koka, koordinator projekta u sklopu kojeg su izrađeni udžbenici za izučavanje romskog jezika. Pored njih na konferenciji su govorili i Dr. Sc. Ljatif Demir o iskustvima Republike Hrvatcke u  procesu uvođenja romskog jezika na Filozofskom fakultetu Svečilišta u Zagrebu, prof. Sejdo Jašarov o iskustvima izučavanja romskog jezika u osnovnim školama u republici Makedoniji, Sokolj Beganaj u republici Crnoj Gori i Jozef Horvat Muc u republici Sloveniji.

Panel se završio sa predstavljanjem istraživanja o (ne) očuvanju i promovisanju romskog jezika, kulture i historije Roma u BiH od strane prof. Lade Sadiković.

Ovaj panel je organizovan u saradnji sa Udruženjem „Kali Sara – Romski informativni centar“ i CARE International.

 

Fotografije preuzete sa: http://www.zasvakodijete.ba/
This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.