22.03.2019. Objavljene publikacije Crno-bijeli svijet

Crno-bijeli svijet je časopis koji izdaje Romski informativni centar. Prvi broj časopisa objavljen je u maju 2008. godine i predstavlja  jedan od koraka ka razbijanju predrasuda i stereotipa  koji se obično vežu za romsku populaciju.

Fajlovi se nalaze u sekciji Publikacije.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.