22-23.07.2019. ODRŽAN DVODNEVNI TRENING U SKLOPU PROJEKTA ZAGOVARANJE ZA SOCIO-EKONOMSKU INKLUZIJU ROMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar, u partnerstvu sa misijom OSCE u Bosni i Hercegovini organizovali su dvodnevni trening na temu Izrada Policy briefa u sklopu projekta Zagovaranje za socio-ekonomsku inkluziju Roma u Bosni i Hercegovini. Realizaciju projekta finansijski podržava FOSI Švicarska.

Prvi dan trening se sastojao od osnovne poslovne komunikacije, formalnog i neformalnog oblika pismene komunikacije. Drugi dan treninga je obuhvatio osnovne korake u izradi lokalnih akcionih planova, protokola, drugih strateških dokumenata i vještine zagovaranja kao sredstvo postizanja strateških ciljeva organizacije.

Na treningu su učestovali romski aktivisti iz Brčko distrikta, Sarajeva, Tuzle, Bijeljine, Donjeg Vakufa, Kaknja, Prnjavora.

 

 

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.