02.09.2019. UPITNIK ZA PROCJENU STEPENA RASPROSTRANJENOSTI KORIŠTENJA DIGITALNIH TEHNOLOGIJA KOD GRAĐANA ROMSKE NARODNOSTI

Za potrebe međunarodne konferencije o telekomunikacijama ITU-EKIP koja se održava svake godine u Budvi, Crna Gora, Regulatornoj agenciji za komunikacije  priprema rad na temu  „Potreba regulatorne intervencije u cilju uključivanja društveno slabih i zanemarenih populacija u digitalno društvo“.

Ovom prilikom žele da prikupimo određene informacije o rasprostranjenosti korištenja digitalnih tehnologija kod građana romske nacionalnosti.

Ukratko, interesuje ih rasprostranjenost korištenja interneta i mobilne telefonije, kakvo je opšte znanje kod korištenja, za što se najčešće koriste ove usluge, kakva je struktura korištenja (stariji, mlađi), šta bi trebalo učiniti da se poveća korištenje i slično.

Popunjen upitnik možete poslati na email adresu: neminagic@rak.ba najkasnije do 10.09.2019.godine

 

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.