25-26.09.2019. – Dvodnevni sastanak o implementaciji ljudskih prava (HDIM) koji se održavao u Varšavi u Poljskoj

Ured OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) organizovao je dvodnevni sastanak o implementaciji ljudskih prava u Varšavi u Poljskoj.

Ključni akcenat radnih sesija je bio na provedbi Akcionog plana OSCE-a za poboljšanje položaja Roma i Sinta”. Romi i Sinti predstavljaju populaciju sa rastućim značajem u području OSCE-a. Dosadašnja istraživanja su pokazala da prosječna starost Roma i Sinta u Europskoj uniji je samo 25 godina, u poređenju sa prosječnom starosti od 40 godina naroda koji nisu Romi i Sinti.  Romi i Sinti su stigmatizirani i suočeni sa neravnopravnim pristupom mogućnostima. Marginalizacija i diskriminacija ih često sprečavaju u ostvarenju potencijala, te obeshrabruju njihovo sudjelovanje u javnom i političkom životu.

Ako Romi i Sinti nisu uključeni u politiku, njihovi stavovi i interesi nisu zastupljeni u relevantnim organima i procesima gdje se donose odluke, što ih dalje izolira.

Na sastanku u Varšavi se diskutovalo o napredku koji su države učesnice postigle u pogledu realizacije Akcionog plana za poboljšanje položaja Roma i Sinta s posebnim fokusom na učešće Roma u javnoj i političkoj sferi. Pored ovoga učesnici sastanaka su razmjenili prakse u uključivanju predstavnika Roma u proces donošenja odluka na svim nivoima vlasti kao i zapošljavnaju Roma u javnim institucijma.

HDIM je najveći godišnji događaj u oblasti ljudskih prava i demokratije u Evropi. Fokus je na predstavljanju dosdašnjih rezulta država članica OSCE-u i njihovom izvršavanju obaveza u pogledu ljudskih prava i postupka i mehanizma za praćenje i poboljšanje poštovanja tih obaveza.

Sastanku u Varšavi je prisustvovalo nekoliko stotina delegata iz država učesnica OSCE-a, kao i predstavnici drugih međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva.

Dvodnevnom sastanku je prisustvovala Sanela Bešić, Izvršna direktorica udruženja Kali Sara – RIC.

 

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.