04.10.2019. U BiH trenutno je u izradi ili reviziji šest Lokalnih Akcionih Planova i jedan kantonalni za rješavanje problema Roma

Udruženje Kali Sara-RIC u sklopu projekta“ zagovaranje za socio-ekonomsku inkluziju Roma“ organizovala je drugi koordinacijski sastanak sa međunarodnim organizacijama na temu izrade ili revizije akcionih planova za rješavanje problema Roma u BiH.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici OSCE BiH, Vijeća Evrope, Caritasa švicarske, World Visiona BiH, Regionalnog vijeća za saradnju( RCC) i Ministarstva za ljudska prava i izbjelglice BiH.

Sastanak je imao za cilj  da organizcije koje na bilo koji način podržavaju izradu ili reviziju Akcionih planova na entitetskom/kantonalnom i općinskom nivou razmjene informacije i dogovore buduću saradnju.

U proteklom periodu lokalne akcione planove (LAP)  su izradili i usvojili: grad Tuzla ( 2016.-2020.), Bijeljina ( 2016.-2018.), Brčko Distrikt (2017.-2020.), općine: Kakanj ( 2016.-2020.), Visoko (2018.-2021.), Prnjavor ( 2016.-2020.), općina centar Sarajevo( 2017.-2020.), Donji Vakuf (2016.-2020.), Travnik (2016.-2020.) i Zavidovići ( 2019.-2023.).

Trenutno su u izradi u općinama Živinicama, Lukavcu, Modrići, Vukosavlju, Gradišci , Prijedoru i na nivou HNK kantona.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH  je najavilo da će početkom naredne godine biti započet proces izrade novog AP za rješavanje problema i uključivat će sve četiri sektorske politike za Rome kao i borbu protiv anitigipsizma.

Pored razmjene informacija postignut je dogovor da će sve prisutne organizacije  prilikom podrške vlastima u BiH pri  izradi akcionih planova ponuditi jedinstvenu metodologiju i format kako bi kvaliteta navedenih dokumenata bila ista.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.