01.10.2019 – Radionica o budućim politikama za Rome

Trenutni EU okvir za inkluziju Roma završava se 2020. godine. Tim povodom održana je radionica o budućim politikama za Rome u Briselu 1. oktobra. Na radionici je prisustvovalo 130 učesnika, uključujući nacionalne kontakt osobe za Rome, predstavnike civilnog društva, partnere Evropske komisije i međunarodne organizacije.

 

Rezultati  radionice  su pokazali da 98% učesnika smatra da je za postizanje većeg napretka potrebna EU inicijativa za inkluziju Roma i nakon 2020.godine.  Szabolcs Schmidt,  šef jedinice za ne-diskriminaciju i pitanja Roma u EU, zahvalio se učesnicima za konstruktivne diskusije i prijedloge tokom radionice. Naveo je da je Generalni direktorat za pravdu započeo pripremu nove Inicijative za Rome nakon 2020 godine, koja će u fokusu imati ravnopravnost i inkluziju romske populacije.  Trenutni vremenski okvir za usvajanje Inicijative, navedeno je, da bi bio druga polovina 2020.godine.

 

Radionica je bila podijeljena na tri segmenta. Prvi segment se bavio procjenama ravnopravnosti Roma i njihovoj jednakoj participaciji u društvu nakon 2020. godine. Drugi dio se bavio dosadašnjim mjerenjem, evaluacijom stanja i aktivnosti. Treći dio radionice je u fokus stavio borbu protiv antigipsizma jer je ono glavni uzrok svih prepreka i izazova u ostalim prioritetnim područjima.

Zaključeno je da je dosadašnji Okvir imao ograničen kapacitete da djelotvornije utiće na položaj Roma u drušvu. EU Okvir nije obuhvačao programski sve kategorije među Romima (romske žene, omladinu, djecu). Navedeno je da su mehanizmi upravljanja uspostavljeni u EU i na nacionalnoj razini, ali da je njihova funkcija i dalje ograničena. Unaprijeđeno je sudjelovanje civilnog društva ali Romi još uvijek imaju ograničene mogućnosti učestvovanja u političkom životu i u svim fazama EU procesa.

Zaključeno je da bi novi Okvir za 2020. godinu u fokus trebao staviti (obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo, stanovanje), kao i borba protiv diskriminacije i antigipsizam, bez bilo kakvog ograničavanja.

Romi, najveća etnička manjina u Evropi (preko 11 miliona), suočavaju se sa dugogodišnjom socijalnom isključenošću, tako da problemi ovog stanovništva nisu izazov samo za zapadni Balkan. Potrebna je zajednička evropska politika i strategija za inkluziju Roma kako bi se postigli rezultati koji će dostići svakog pojedinca bez obzira gdje se nalazili.

Poslije 2020. godine, EU strategija za Rome trebala bi sadržavati i pravilno nadgledanje i izvještavanje o ključnim pokazateljima za praćenje napretka u postizanju ciljeva iz Poznan Deklaracije. Odnosi se na stepen smanjenja diskriminacije, stopu završetka osnovne škole, stopu završetka srednje škole, stopu zaposlenosti, i stopu zdravstvenog osiguranja. Sastanku je prisustvovala Sanela Bešić, Izvršna direktorica udruženja Kali Sara – RIC.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.