11.11.2019. Vukosavlje, održan sastanak sa predstavnicima loklane vlasti i romskom zajednicom

U sklopu projekta „Zagovaranje za socio-ekonomsku inkluziju Roma u BIH“  predstavnici Kali Sare i Romani Ćej sastali su se sa predstavnicima općine, centra za socijalni rad i SŠC Nikola Tesla.  Na sastanku se razgovaralo o položaju Roma u općini kao i njihovom rješavanju kroz izradu loklanog akcionog plana.  Predstavnici Kali Sare su prezentirali aktivnosti koje trenutno realiziraju u sklopu projekta „ Zagovaranje za socio-ekonomsku integraciju Roma u BiH“  kao i najnovija dešavanja na regionalnom nivou.

Nakon sastanaka sa predstavnicima općine održan je sastanak sa članovima romske zajednice općine Vukosavlje na kojem se razgovaralo o aktuelnim problemima a koji se tiču stanovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja.

 

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.