12/13.12.2019. Beograd, četvrti sastanak radne skupine – Projekta Integracija Roma 2020

Četvrti sastanak radne skupine održan je 12. i 13. decembra 2019. godine u Beogradu, Srbija. Učesnici Radne skupine bili su: Nacionalne kontakt jedinice za Rome iz vladajućih država Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske, dva predstavnika civilnog društva Roma, predstavnici EU, i Vijeća za regionalnu saradnju. Cilj sastanka bio je utvrđivanje rada Projekta Integracija Roma 2020, osiguravanje sveobuhvatnog praćenja i izvještavanja o politikama integracije Roma.

Glavne teme akcijskog tima Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) za integraciju Roma 2020 su bile:

1. Izvještaj o akcijskim aktivnostima romske integracije 2020. provedenim u 2019. godini

2. Civilna registracija Roma u regionu

3. Prikupljanje podataka o Romima u Republici Sjeverna Makedonija. Makedonski predstavnik će informisati o inicijativi za etničko prikupljanje podataka o Romima kao nužni uslov za pravilno planiranje politika, implementacije, nadzora i izvještavanja.

4. Regionalna metodologija za mapiranje romskog stanovanja – Stručnjak za kartiranje stanova iz srbijanske vlade predstaviće nacrt Regionalne metodologije razvijene u Akciji „Integracija Roma 2020“ u 2019.

Akcijski tim za integraciju Roma 2020 predstavio je trenutno stanje provedbe Nacrta za integraciju Roma 2019-2021., nakon čega je uslijedila rasprava o budućim potrebama za intervencijama i podršci u ekonomijama. Romski Akcioni tim za integraciju 2020 takođe je predstavio druge inicijative za tehničku pomoć, dok je Akcijski tim predstavio predstojeće aktivnosti prema opisu i kalendaru akcije s fokusom na usmjeravanje, budžetiranje i tematski prioritet stanovanja, zapošljavanje i civilne registracije.

 

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.