06.03.2020. Sastanak sa ambasadorima Španije, Brazila i ambasadoricom Misije OSCE-a u BiH

Dana 6. marta 2020. godine na poziv ambasadora Kraljevine Španije u BiH Joséa Maríu Valdemora Giméneza, uz prisustvo ambasadora Federativne Republike Brazil u BiH Lineua Pupoa De Paulae i ambasadorice Ketlin Kavalek (Kathleen Kavalec), Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini radnom ručku prisustvovao je i Dervo Sejdić aktivista Udruženja Kali Sara – Romski Informativni centar.

U prijateljskom razgovoru posebna pažnja je posvećena političkoj, socioekonomskoj i kulturnoj uključenosti Roma u Bosni i Hercegovini. Sejdić je prisutne ambasadore upoznao sa problemima uprovođenju Presude suda za ljudska prava u Strazburu, između ostalog i sa razlozima zbog kojih se opredjelio na tužbu protiv Bosne i Hercegovine, kao i o sudskom procesu i nedostatku političke volje za provedbu iste.

Ovom prilikom Sejdić se osvrnuo i na budžet za implementacciju AP za Rome. Napomenuo je da je budžet u iznosu od 3. 000.000 KM od 2015. smanjen na oko 2.100.000 KM računajući da je AP za obrazovanje koji je usvojen od strane Vijeća ministara BiH te njegovo budžetiranje takođe uvršteno u pomenuti iznos. Podsjetio je na odluku dosadašnjeg premijera Vijeća ministara BiH, gospodina Denisa Zvizdića, a u ime Bosne i Hercegovine o prihvatanju Poznanjske deklaraciju uključenja Roma Zapadnog Balkana, kojom se države obavezuju na povećanje finansijskih izdvajanja za riješavanje problema Roma.

U toku razgovora Sejdić je istakao i posebno naglasio instrukcije Evropske komisije da se što hitnije kreiraju Lokalni akcioni planovi koje će na osnovu prikupljenih informacija o socijalnim potrebama Roma kreirati općine uz planirana finansijska izdvajanja.

Na kraju razgovora Sejdić je apelovao na prisutne ambasadore da u svojim kontaktima sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine pruže podršku romskoj populaciji u BiH sa posebnim osvrtom na kreiranje AP i budžetska izdvajanja.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.