19.03.2020. APEL ZA HITNO USVAJANJE DRŽAVNOG BUDŽETA I HUMANTARNU INTERVENCIJU U ROMSKOJ ZAJEDNICI UPUĆEN INSTITUCIJAMA VLASTI U BiH

Romi su najugroženija socio-ekonomska grupa građana u Bosni i Hercegovini. Novi koronavirus predstavlja posebno veliku opasnost za romsku zajednicu jer su Romi najranjiviji kada su u pitanju epidemiološke krize. Epidemije morbila u Evropi su pokazale da su Romi u znatno većoj mjeri ranjivi u takvim epidemijama jer žive u gusto naseljenim zajednicama bez adekvatnog pristupa pitkoj i tehničkoj vodi i kanalizaciji. Višečlane porodice žive zajedno u veoma nehigijenskim uslovima. Zajednica je u velikom procentu zdravstveno neosigurana, neinformisana kada je u pitanju prevencija i sa niskom stopom vakcinacije. Uz to, populacija je najvećim brojem bez socijalnih i redovnih finansijskih izvora, prisiljena da izvore preživljavanja obezbjeđuju skupljanjem sekundarnih sirovina, izlažući se različitim vrstama zaraze.

Ove činjenice nas upozoravaju na potrebu HITNE humanitarne intervencije.

Procjenjujemo da trenutno u Bosni i Hercegovini živi više od 40.000 Roma u preko 65 općina ili oko 75 romskih zajednica. Zbog teške ekonomske situacije i neredovnih primanja, romskoj zajednici je u ovoj situaciji otežana kupovina maski, higijenskih i dezinfekcijskih sredstava kao i osnovnih životnih namirnica.

Odbor za Roma pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine je na 14. sjednici u martu 2020. godine usvojio prijedlog da se iz državnog Granta za zdravstvenu zaštitu Roma izdvoji 302.000 KM kao interventna sredstva za nabavku higijensko dezinfekcionih sredstava. Vijeću ministara BiH ovaj prijedlog će biti dostavljen na usvajanje nakon što se usvoji državni budžet institucija BiH.

Koristimo ovu priliku i apelujemo na HITNO usvajanje državog budžeta i usvajanje ovog prijedloga od strane Odbora za Rome i tako obezbijedite hitnu humanitarnu pomoć prema najugroženijim porodicama, kako bismo, na ovaj način, prevenirali širenje COVID-19 u romskoj zajednici, kao i osigurali opstanak zajednice.

Također apelujemo i na ostale nivoe vlasti u BiH, da u sklopu svojih nadležnosti, u svojim institucijama/organizacijama obezbijedite hitnu humanitarnu pomoć prema najugroženijim porodicama.

Za zdravlje cjelokupne zajednice, bitno je da nema „džepova“ zaraze. Prevencija zaraze u romskim naseljima i briga za zdravlje Roma je prevencija i briga za zdravlje svih građana BiH.

NAPOMENA: Molimo da kriteriji za selekciju korisnika humanitarne pomoći ne budu formirani isključivo na osnovu podataka Centara za socijalni rad, jer većina romskih porodica, uprkos činjenici da su u stanju socijalne potrebe, nisu korisnici CSR zbog diskvalifikujućih pravila (posjedovanje vozila / kombija).

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.