31.03.2020. Podjela humanitarne pomoći najugroženijim romskim porodicama.

World Vision BiH u sklopu Programa hitnog odgovora na krizne situacije obezbijedio je  humanitarnu pomoć u iznosu od 15.000 KM za 300 najranjivijih romskih porodica pogođenih COVID-19 pandemijom kroz podjelu paketa hrane i neprehrambenih higijensko-dezinfekcijskih artikala.

Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar u saradnji sa Centrom za podršku Roma „Romalen „ Kakanj, Euro Rom Tuzla, udruženjem žena Romkinja“ Bolja budućnost“ Tuzla i Savezom Roma Republike Srpske, Gradiška realiziralo je do danas ovu humanitarnu aktivnost u Sarajevu 26.marta  za 60 porodica i  Tuzli 29 i 31. marta za 120 porodica. U opštini Kakanj i Gradišci će u narednim danima biti podjeljeno 120 paketa humanitarne pomoći romskim porodicama u sklopu WV donacije. 

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.