04.05.2020. OTVORENI OBRAZOVNI DIGITALNI ALATI ZA INTERAKTIVNU KOMUNIKACIJU PUTEM INTERNETA

Za podršku učesnicima procesa predškolskog vaspitanja i obrazovanja – vaspitačima, roditeljima i deci

April 1, 2020

UNICEF Srbija

Pogodno za: Alati:
Alati za saradnju i deljenje
V, R AnswerGarden – Alat za grupnu onlajn diskusiju ili ankete; vaspitači mogu koristiti ovaj alat da u stvarnom vremenu dobijaju odgovore na postavljena pitanja. 

Alat za dobijanje kratkih povratnih odgovora na jednostavna pitanja i/ili razmenu ideja i predloga u dužini od najviše 40 karaktera.

V, R, D Aww – Ovo je web 2.0 alat za onlajn crtanje koje može biti i saradničko crtanje.
V, R Backchannel Chat – Ovaj sajt predstavlja verziju Twitter-a koju uređuju nastavnici. U ovom alatu za prošireni razgovor može se snimiti ćaskanje, napraviti oblak tagova ili videti šta dolazi u fokus razgovora. Ovo je alat za razgovor u raelnom vremenu koji  omogućava određene kontrole razgovora od strane vaspitača.
V, R Blogger – Jednostavan alat za pravljenje blogova. Više osoba može biti autor postova na jednom blogu. Blogovi mogu biti otvoreni za širu javnost ili otvoreni samo za pozvane članove grupe. Moguće je omogućiti komentarisanja bloga i pregleda i odobravanja komentara pre postaljanja, čime blog dobja na interakciji i bezbednosti.
V, R Chatzy – Koristite Chatzy za direktne privatne razgovore. Mogu se ostaviti odgovori na postavljena pitanja ili nastaviti diskusija i nakon završetka prethodne aktivnosti.
V, R, D ClassDojo – platforma uz pomoć kojima se deci prenose različiti edukativni i zabavni sadržaji
V Conceptboard – Ovaj softver olakšava saradnju u timu koristeći vizuelni format – sličan mentalnim mapama – ali korišćenjem vizuelnih i tekstualnih unosa. Može raditi na više uređaja, kompatibilan je sa računarima i tabletima.
V, R Dotstorming – Aplikacija sa belom tablom koja omogućava objavljivanje digitalnih beleški i glasanje o njima. Alat je najbolje koristiti za pokretanje diskusija i razmenu ideja o raznim temama i pitanjima.
V, R Gogle učionica –Sistem za upravljanje učenjem koji se može koristiti za saradnju i komunikaciju sa roditeljima i decom, deljenje resursa i zajedničko prolaženje kroz male projekte. Napradna verzija za predškolske ustanove se plaća i moguće ju je koristiti za stručna usavršavanja vaspitača.
V, R, D Google dokumenta, upitnici i prezentacije – Mogućnost deljena i zajednikog stvaranja npr. prikupljanje dečjih crteža na određenu temu u prezetnaciji, prikupljanje odgovora na postavljena pitanja i njihova automtska obrada.
V, R Google Drive – Prostor u oblaku namenjen prikuplanju i razmeni materijala.
V, R Edmodo – Platforma za učenje koja vizuelno podseća na društvene mreže.
V, R Lino – Virtuelna tabla sa samolepljivim papirićima pomoću kojih roditelji ili deca mogu postaviti pitanja ili ostaviti komentare u vezi sa onim što se radi. Može se koristiti tokom aktivnosti kako bi se ostavili odgovori na postavljena pitanja.
V Mindomo – Alat koji omogućava saradničko pravljenje mapa uma.
V Padlet – Prazno platno koje se može koristiti kako bi se osmislili i napavili zajednički projekti. Odlično za razmenu ideja, dečjih crtaža, kraćih poruka glasom i sl.
V, R Pinterest –  Alat za prikupljanje i deljenje linkova i ideja u vizuelnoj formi. Ima opije za saradnju više korisnika na istom zadatku.
V, R Seesaw –  Alat koji omogućava uključivanje dece u aktivnosti, a pomoću fotografija, video snimaka, crteža, teksta, PDF fajlova i linkova
V, R Skype – Alat za video konferencije, sastanke i razgovore.
V, R Slack – Alat za razmenu različitih materijala i datoteka, konsultovanje i komentarisanje u timu. Može se povezati i sa drugim web 2.0 alatima.
V, R, D Story Jumper – Ovo je alat koji omogućava stvaranje digitlnih knjiga i priča. Moguć je saradnički rad više korisnika.
V, R Trello – Ovaj alat služi podelu poslova u timu i rada na projektu.
V, R Viber Community – Mreža koju vaspitači često koriste za osnovnu razmenu infomacija sa roditeljima.
V, R WeTransfer – Za deljenje različitih velikih datoteka.
V, R WordPress – Ovo je takođe alat za pravljenje blogova. Ima više mogućnosti ali je i komplikovaniji od Bloggera. Moguće ga je postaviti na hosting mesto predškolske ustanove.
V YouTube – Omogućava postaljanje videa uz korišćenje automatskog ili runog zamućivanja lica dece. YouTube je uveo dodatne mere bezbednosti za decu. Tako se može odrediti dostupnost videa (javno dostupan, deljen po povzivu ili privatan). Takođe, ukoliko se podesi da je video namenjen deci on ne može da se prauzima na druge računare.
V ZeeMaps – Ovaj alat omogućava saradničko pravljenje interaktivnih mapa određenih geografskih prostora.
V, R Zoom – Platfoma za vebinare i/ili sastanke preko interneta sa funkcijom deljenja ekrana. Vebinari i sastanci se mogu pratiti telefonom.
Prezentacije, kreiranje i obrada, fotografija, video i audio sadržaja
V, R Animoto – Omogućava kreiranje kratkog video klipa od 30 sekundi.
V Biteable – Kreiranje zanimljivih multimedijalnih prezentacija od ponuđenih animacija.
V, R Buncee – Alat za izradu i prezentaciju sadržaja koji pomaže u vizualizaciji, komunikaciji i interakciji sa konceptima i idejama.
V Emaze –  Alat za pravljenje prikaza i prezentacija od fotografija, postojećih prezentacija, video i audio fajlova.
V, D Expeditions – Google Expeditions je aplikacija za učenje koja omogućava nastavnicima, vapitačima i učenicima da odu na preko 1000 obilazaka u virtuelnoj stvarnosti i 100 u proširenoj stvarnosti. Možete plivati sa ajkulama, posetiti svemir i još mnogo toga.
V Facepicelizer – Alat za obradu forografija i „zamaglivanje“ lica ili podataka na dokumentima.
V, R Flipgrid – Omogućava snimanje video klipova od 15 sekundi do 5 minuta u cilju  odgovore na zadate teme; vaspitali i drugi uključeni mogu ostaviti komentare.
V Glogster – Multimedijalni interaktivni poster.
V Office OneNote – Digitalna beležnica koja omogućava podelu na odeljke i stranice, kao i deljenje sa drugima.
V Office Sway – Pravljenje zanimljivih prezentacija sastavljenih od fotografija, postojećih prezentacija, video i audio fajlova. Može biti saradnički.
V, R Pear Deck – Napravite interaktivne prezentacije u kojima roditelji i deca mogu učestvovati pomoću svojih pametnih uređaja. Ograničeno besplatno korišćenje, nudi jedinstvene vrste pitanja.
V Piktochart – Alat za kreiranje prezentacija, postera i infografika.
V, D Pixton – Besplatan alat za pravljenje stripova.
V Prezi – Alat koji omogućava kreiranje prezentacija sa mogućnošću zumiranja sadržaja.
V Telegami – Aplikacija za mobilni koja omogućava stvaranje i deljenje kratkih video snimaka.
V ThingLink – Interaktivna tabla na kojoj slika ili video klip predstavlja platno sa povezanim ključnim tačkama. Kllikom na ključne tačke moguće je povezati crtež sa audo snimkom.
V, R, D Vocaroo – Besplatan servis koji omogućava korisnicima snimanje zvučnih zapisa bez korišćenja softvera. Zvučne zapise možete lako ubaciti u prezentacije i veb stranice. Odličan za grupni rad i prezentacije.
V, D Voki –  Pravljenje animiranih likova – avatara kojima se dodaje audio snimak govora.
V Voxer – Ovaj alat za snimanje zvučnih zapisa učenici mogu koristiti da preslušaju i sami ocene svoje ideje i zadatke. Možete poslati snimke roditeljima, kako bi čuli kako njihova deca napreduju, možete organizovati učenike da razgovaraju o onome što rade ili slati komentare.
Alati za interakciju i stvaranje didaktičkih igara, kvizova…
V Crowdsignal – Brzo i lako kreiranje onlajn anketa, testova i pitanja. Može se odgovarati pomoću pametnih telefona, tableta i računara, a mogu se prikupljati i informacije za izveštaje.
V, R EduPuzzle – Omogućava kreiranje i deljenje video sadržaja sa pitanjima u okviru njih.
V eSurvey Creator – Alat koji omogućava nastavnicima, učiteljima i vaspitačima da brzo i lako naprave upitnike i ankete. Postoji besplatna verzija, ali je vreme korišćenja ograničeno.
V FreeOnlineSurveys – Omogućava nastavnicima da brzo i lako naprave ankete, testove i formulare.
V, R, D Jugsowpuzzle – Alat za pravljenje on-line slagalica. Npr. moguće je od fotografisanih dečjih likovnih radova i njihove obrade u jedanu zajedničku fotografiju napraviti on-line slagalicu.
V Kahoot Jednostavan alat za kreiranje interaktivnih upitnika na koje se odgovara pomoću telefona ili tableta.
V, R, D Learning Apps – Kreiranje on-line didaktičkih sadržaja i igara za decu. U proces stvaranja mogu biti uklučena i deca.
V Mentimeter – Omogućava glasanje o postavlenim pitanjima pomoću mobilnih telefona i tableta.
V Poll Everywhere – Mogu se kreirati ankete u cilju prikupeljanja komentara ili postavljanja pitanja, a rezultati se vide rezultate u stvarnom vremenu. Pomoću pitanja otvorenog tipa mogu se prikupiti podaci i napraviti oblaci tagova kako biste objedinili odgovore. Broj korisnika je ograničen.
V, D Quizlet – Alat koji omogućava kreiranje didaktičkih materijala, kvizova znanja, kartica i igara kojima se može pristupiti preko interneta i mobilnih uređaja.
V, D Socrative – Alat za stvaranje zanimljivih kvizova koji mogu biti i u formi igre.
V SurveyMonkey – Kreiranje on-line anekta i upitnika.
V SurveyPlanet – Alat za pravljenje anketa.
V Typeform – Alat za pravljenje anketa koji omogućava postavljanje grafičkih elemenata.
V Zoho Survey – Mogu se napraviti ankete na koje se može odgovarati preko mobilnih uređaja. Rezultati se vide u realnom vremenu.

V – zaposleni u predškolskim ustanovama, R – roditelji, D – deca predškolskih grupa

Izbor korisnih Youtube kanala i internet stranica:

 • Art for Kids Hub – Preko hiljadu klipova za instrukcije za crtanje. Namenjeno mlađem uzrastu.
 • BBC Teach – Velika baza podataka za 22 predmeta od vrtića do srednje škole. Uz video klipove mogu se koristiti i nastavni materijali na veb-sajtu https://www.bbc.co.uk/teach
 • Beogradska filharmonija – program za decu
 • Bezbednost dece na internetu – bezbedan internet za celu porodicu
 • Google Arts & Culture i Google Expeditions – Pristup interaktivnim izložbama, virtuelnim muzejskim turama i putovanjima itd.
 • Kulturno-umetnički program RTS-a – video liste „Plava ptica“ i „TV vrtić“
 • Kurzgesagt – In a Nutshell – Veoma lepo animirani kratki video klipovi koji pružaju odgovore na pitanja iz raznih oblasti uz moto „ništa nije dosadno ako se dobro ispriča“.
 • National Geographic – Zbirka video klipova koja prati članke na veb-sajtu National Geographic. Posebno su zanimljivi video klipovi 360º, kao što je istraživanje koralnog grebena gde gledalac može da upravlja slikom i putuje po morskom dnu.
 • Peekaboo Kidz – Privlačni video klipovi za malu decu, koji daju odgovore na razna pitanja „Zašto? Kako?“.
 • Predstave za decu – Detaljne informacije o vremenima i internet stranicama na kojima će biti moguće gledati predstave za decu
 • Roditeljski kutak – saveti vodećih svetskih stručnjaka u oblasti ranog razvoja deteta
 • Srpska dečija digitalna biblioteka – Zbirka sadrži 127 digitalnih kopija knjiga iz srpske književnosti za decu. Neke od knjiga u zbirci su dostupne i u audio formatu
  • SUPER NAUKA – Zanimljiv serijal video klipova koji pružaju odgovore na neobična pitanja koja nas sve muče, od toga zašto je nebo plavo do toga šta je to virtuelna stvarnost. Naracija je na srpskom jeziku, a naratori su neki od poznatih ličnosti iz srpske kulture i umetnosti koji na simpatičan način objašnjavaju fenomene.
 • TED ed – Velika zbirka animiranih priča o raznim fenomenima, kako naučnim tako i socijalnim i umetničkim. Animirane priče mogu da se koriste uz platformu TEDed, koja pruža mogućnost za interaktivnu saradnju između nastavnika i učenika, uz kviz pitanja, refleksije i referentne materijale koji se dalje mogu koristiti.
 • Twinkl – Pristup različitim didaktičkim materijalima koji se mogu koristi u radu sa decom.
This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.