01.06.2020. POSJETA OPĆINI STOLAC – Rješavanje stambenog pitanje romskih porodica na području općine Stolac

Udruženje “Kali Sara – Romski informativni centar” 2016. godine je održala prvi sastanak sa načelnikom općine Stolac, Stjepanom Boškovićem i inicirala rješavanje stambenog pitanja šest romskih porodica sa područja općine Stolac.

Općina je za rješavanje stambenog problema Roma usvojila odluku o dodjeli i parcelisanju općinskog zemljišta za šest porodica. Nakon ovoga, općina je izradila projekat stambenog zbrinjavanja za šest romskih porodica i aplicirala na dva javna poziva Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH u 2017. i 2018. godini. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je, u sklopu javnog poziva za dodjelu grant sredstava za stambeno zbrinjavanje Roma za 2017. i 2018. godinu, općini Stolac odobrilo grant sredstva u iznosu od po stotinu hiljada konvertabilnih maraka za izgradnju tri stambena objekta.

Dana 01.06.2020. godine predstavnici Udruženja Kali Sara posjetili su romsku zajednicu i zajedno sa njima obišli gradilište na lokalitetu Ošanjići. U sklopu prve faze projekta, u izgradnji su tri stambena objekta/kuće, jedna dvosobna, druga trosobna i treća četvorosobna. Kuće su na vodovod priključene bunarima i na kanalizaciju sa septičkim jamama. Objekti trenutno nisu priključeni na elektro energetsku mrežu.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.