17.08.2020. OBAVEZNA IMUNIZACIJA JE PRIORITET I U PERIODU PANEDEMIJE

Dr. Amra Junuzović Kaljić

Radite sa djecom predškolskog uzrasta – koliko često dolaze djeca koja nisu vakcinisana?
Postoji određena grupacija djece koja nisu vakcinisana i za koje roditelji iz nekih svojih razloga odbijaju vakcinaciju, ali toga je sve manje i manje u posljednje vrijeme. Činjenica je i da je pandemija korona virusa poremetila proces imunizacije. Ali obavezna imunizacija je prioritet i u periodu pandemije jer veći broj djece koja su nezaštićena od vakcina preventabilnih bolesti su u riziku od obolijevanja i nastanka epidemije infektivnih bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom. Sa roditeljima nevakcinisane djece razgovaramo, pozivamo ih i insistiramo na otvorenom razgovoru o njihovim eventualnim dilemama i bojaznima, kako bi došli do najboljeg rezultata, da se imunizacija provede i da su djeca zaštićena.

Istraživanje koje je provela Kali Sara RIC pokazuje da veliki broj nevakcinisane djece ima roditelje koji nisu vakcinisani – kako smo došli do toga, za razliku od vremena Jugoslavije kada je obuhvat vakcinom bio skoro 100 posto?
Prije svega govorimo o različitim uvjetima življenja, različitim načinima donošenja odluke i slično. Bez obzira što je Zakon o zaštiti zdravlja stanovnika od zaraznih bolesti propisao da djeca moraju biti vakcinisana, u vrijeme Jugoslavije smo imali drugačiji režim: roditelji koji nisu vakcinisali dijete su pismenim putem pozivani preko općinski struktura i ukoliko se nisu odazivali – ulazili su u prekršaj i dobili bi prekršajni nalog. Sada toga nema, roditelji imaju drugačiji pogled na odluku hoće li ili neće vakcinisati dijete, a u međuvremenu se pojavljuje jaki utjecaj društvenih mreža, dezinformacije, lični doživljaji imunizacije kao takve,  tumačenja da dijete možemo zaštiti na neki drugi način… Široka dostupnost informacija putem interneta se zloupotrebljava, pojavljuju se influenseri koji govore protiv imunizacije….. Dakle brojni su razlozi ovakvog pogleda i shvaćanja. Mi pedijatri se uvijek u razgovoru s roditeljima pozivamo na odgovornost za zdravlje djece jer pravo na zdravlje je primarno pravo svakog djeteta i treba ga poštovati. Mnogi roditelji se nakon početne  neodlučnosti ipak odluče za imunizaciju.

Na koji način bi vi lično unaprijedili cijeli sistem imunizacije, kako biste se suprotstavili influenserima jer je nevakcinisano dijete problem i za zajednicu i za zdravstvo jer može da širi zarazu?
Zdravlje stanovništva je primarni resurs jednog društva ili zajednice i u tom kontekstu, odgovornost za zdravlje svi moramo podjednako nositi, pa i roditelji koji se dvoume oko toga hoće li svoje dijete vakcinisati ili ne. Osim toga, treba roditeljima predočiti da ulaze u rizik jer ostavljaju dijete nezaštićeno od bolesti koje mogu ostaviti ozbiljne posljedice. Suština je da sa roditeljima treba razgovarati, a onima koji šire dezinformacije o vakcinama se treba otvoreno suprotstaviti i široko educirati stanovništvo o tome zašto je vakcina značajna. U razgovoru s roditeljima uvijek se pozivam i na činjenicu da bez nekih  vakcina ne mogu putovati u određene zemlje. Pa evo i sada sa pandemijom virusa korona civilizacija vapi sa efikasnom vakcinom i zaštitom i ovo je savršeno dobar primjer koliko je značajno biti vakcinisan svim dostupnim vakcinama.

Imate li neke preporuke za institucije sistema vlasti – kako bi oni mogli doprinijeti da sistem bolje funkcioniše jer znamo da ne možemo doći do djece koja nisu upisana u matične knjige rođenih, a morali bismo? Svugdje u svijetu toga ima, posebno u ranjivim populacijama stanovništva, a imate i tradicionalne kulturološke prepreke… Najbolji način je edukacija i pozivanje roditelja lično uz obrazloženje da ako nismo zdravi – trošimo zdravstvene resurse i materijalna dobra na liječenje umjesto da smo se bavili preventivom koja je i lakša i jeftinija. Uostalom možemo uporediti zdravo dijete i ono zaraženo nekom bolešću koja je mogla biti spriječena nekom vakcinom – zdravo dijete je zdravo, a zaraženo dijete može ostati oštećenog zdravlja za cijeli život, a i opasno je za okolinu. Imunizacijska pokrivenost 95 % i više je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije i to je nešto za šta svi moramo ponijeti odgovornost. Moramo pojačati provođenje inspekcijskog nadzora i povećati odgovornost za djecu u vrtićima, školama, kolektivima…Svih!
Pedijatri se i sada u uvjetima pandemije maksimalno trude da vakcinišu što više djece i prioritet su vakcine protiv dječije paralize, difterije, tetanusa velikog kašlja, posebno primoimunizacija, kao i vakcina protiv morbila, rubeole i parotitisa. Organiziramo imunizaciju tako da izbjegavamo masivne kampanje, naručujemo pacijente i roditelje po terminima da bi izbjegli gužve jer to nam je prioritetna zdravstvena usluga u vrijeme Covida19.

Fotografija preuzeta sa portla Klix.ba

_______________________________________________________

Ovaj tekst produciran je u okviru projekta Povećanje svjesnosti o važnosti imunizacije sa posebnim fokusom na romske zajednice – Imunizacija za svako dijete! koji provodi Kali Sara – Romski informativni centar u partnerstvu sa CZP „Romalen“ Kakanj i UNICEF-ovim Uredom za BiH, uz finansijsku podršku Centra za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC) i USAID-a.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.