19.08.2020. SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Istraživanje koje je provelo udruženje Kali Sara – Romski informativni centar  u četiri kantona u Federaciji BiH je pokazalo da skoro svako treće dijete nema uredan vakcinalni status, a u marginalizovanim zajednicama, kakve su romske koje žive u teškim socio-ekonomskim uslovima, procenat vakcinisane djece je manji od 5.

Ovako niska stopa obuhvata imunizacijom je zabrinjavajuća za društvo u cjelini jer je za sigurnu zaštitu od širenja zaraznih bolesti preporučena stopa obuhvata vakcinom od 90 do 95 posto stanovništva.

Ilustracije radi – 2019. godine od morbila su oboljela 1332 lica na području svih deset kantona u FBiH. Morbile su odnijele i 2 života.  Među oboljelima je bilo 125 beba ispod 12 mjeseci starosti i 472 djece uzrasta od 1-4 godine. U dodatku još 187 djece uzrasta od 5-9 godina su oboljeli. Ostali oboljeli pripadaju starijim dobnim skupinama. Najveći postotak oboljelih je nevakcinisan (80,8%), nepoznatog vakcinalnog statusa (13,4%) ili su primili samo jednu dozu vakcine (4,7%).

Kvalitet života cijelog društva, a posebno porodica koje žive u teškim uslovima, među kojima su i Romi, mogao bi biti značajno unaprijeđen kvalitetnijem pristupu zdravstvenoj zaštiti i obrazovanjem o značaju vakcinacije koja ne samo da je obavezna, nego je najvažniji način zaštite, besplatna i tokom cijele godine, u svako doba, dostupna svoj djeci u BiH.

Analiza stanja na terenu pokazala je da u BiH postoje sve pretpostavke  za kvalitetan i sveobuhvatan program imunizacije djece – dobar zakonski okvir,  novac za vakcine,  nadležnosti i obaveze svih aktera u sistemu su jasno naznačene i sada je, radi boljeg obuhvata, a zbog stanja na terenu, potrebno dizajnirati aktivnosti u programu obavezne imunizacije koje će obuhvatiti lokacije na kojima postoje problemi u obuhvatu djece obaveznim imunizacijama kao što je to slučaj sa romskim zajednicama. 

U ovom poslu su roditelji i zdravstveni radnici „prva linija odbrane“ i djece i društva u cjelini, ali nisu jedini koji su odgovorni i stoga bi se svi akteri društva trebali uključiti u aktivnosti na

podizanju svjesti o značaju vakcina, razbijanju strahova nedovoljno informisanih roditelja, ali i borbu protiv dezinformacija i neistina koje se nekontrolisano prenose, posebno putem društvenih medija, ali i kroz direktne kontakte. 

Kali Sara – Romski informativni centar u saradnji sa CZP „Romalen“ Kakanj i UNICEF-ovim Uredom za BiH, uz finansijsku podršku Centra za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC) i USAID-a, tokom augusta provodi informativnu kampanju «Podizanje svijesti o važnosti vakcinacije sa posebnim fokusom na romsku djecu – IMUNIZACIJA ZA SVAKO DIJETE!».
Ideja je dodatno skrenuti pažnju na značaj vakcinacije djece protiv zaraznih bolesti, značaj borbe protiv dezinformacija i nepovjerenja prema zdravstvenim  radnicima i sistemu. “Pozivamo medije da se pridruže kampanji i preuzmu već kreirane sadržaje sa naše web-strane http://kalisara-ric.ba i sa profila Kali Sara – Romski informativni centar na Facebook-u i Instagramu, ali da i sami kreiraju sadržaje na ovu temu. Ljekare i donosioce odluka pozivamo da blagovremeno i otvoreno odgovore na zahtjeve medija za razgovor i postavljena pitanja.”, naglasava Sanela Bešić , Izvršna direktorica Kali Sara-RIC.

Za više informacija o samoj kampanji možete kontaktirati Sanelu Bešić, izvršnu direktoricu Kali Sara – RIC putem broja telefona +387 33 265 886 ili na email-adresu contact.kalisara.ric@gmail.com.

_______________________________________________________

Ovaj tekst produciran je u okviru projekta Povećanje svjesnosti o važnosti imunizacije sa posebnim fokusom na romske zajednice – Imunizacija za svako dijete! koji provodi Kali Sara – Romski informativni centar u partnerstvu sa CZP „Romalen“ Kakanj i UNICEF-ovim Uredom za BiH, uz finansijsku podršku Centra za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC) i USAID-a.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.