28.-29.10.2020. ODRŽAN DVODNEVNI TRENING SA CILJEM JAČANJA KAPACITETA PREDSTAVNIKA ROMSKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA

U srijedu i četvrtak, 28. i 29.10.2020, u organizaciji udruženja Kali Sara – RIC, na Jahorini je održan dvodnevni trening sa ciljem jačanja kapaciteta predstavnika romskih nevladinih organizacija na temu borbe protiv trgovine ljudima i socijalnih prava uz ekspertsku pomoć Eldana Mujanovića i Besime Borić.

U uvodnom dijelu treninga učesnicima su se obratile Sanela Bešić, Izvršna direktorica udruženja Kali Sara – Romski informativni centar, Adisa Redžić, Projektna koordinatorica – World Vision Bosne i Hercegovine i Stanislava Tanić, Šefica Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta pod nazivom „Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“ koji imlementira World Vison BiH u partnerstvu sa udruženjima Kali Sara – Romski informativni centar i Zemlja djece. Implementacija je počela u junu 2020. godine i trajat će 30 mjeseci. Projekat finansijski podržava Državni sekretarijat SAD.

Glavna namjera projekta je pružanje podrške u izgradnji kapaciteta vladinih i lokalnih sudionika u oblasti suprotstavljanja trgovine ljudima kako bi se unaprijedili odgovori na potrebe sprječavanja, suzbijanja i pružanja zaštite žrtvama trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.

Projekat će se realizirati u sklopu tri cilja:
1) Poboljšanje svobuhvatne usluge za identifikaciju žrtava trgovine ljudima kroz uspostavljanje i /ili  jačanje struktura za borbu protiv trgovini ljudima na lokalnom nivou;
2) Unaprijediti operacionalizaciju multidisiplinarnog nacionalnog/entitetskih referalnih mehanizama u borbi protiv trgovini ljudima;
3) Podići svijest i pružiti obrazovane informacije o pitanjima trgovine ljudima.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.