18.-19.02.2021. ODRŽAN DVODNEVNI TRENING ZA PREDSTAVNIKE ROMSKOG NEVLADINOG SEKTORA NA TEMU „ IZRADA INICIJATIVA U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA“

U četvrtak i petak, 18. i 19.02.2021, u organizaciji udruženja Kali Sara – RIC, u Bijeljini je održan dvodnevni trening sa ciljem jačanja kapaciteta predstavnika romskih nevladinih organizacija na temu „Izrade incijativa u procesima donošenja odluka“ uz ekspertsku pomoć Nataše Predojević.
U uvodnom dijelu treninga učesnicima su se obratile Sanela Bešić, Izvršna direktorica udruženja Kali Sara – Romski informativni centar i Adisa Redžić, Projektna koordinatorica – World Vision Bosne i Hercegovine.

U sklopu treninga učesnici su imali priliku da nauče elemente efektinog javnog zagovaranja i lobiranja i proces izrade inicijativa. U sklopu interaktivne diksusije razmjenjene su dosadašnja iskustva i primjeri dobre prakse. U toku drugog dana treninga  učesnici su u sklopu praktičnog rada identifikovali prioritete u zagovaranju za rješavanje socio-ekonomskih problema romske populacije u BiH i izradili incijative koje mogu imati direktan uticaj na rješavanje problema trgovne ljudima u BiH.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta pod nazivom „Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“ koji imlementira World Vison BiH u partnerstvu sa udruženjima Kali Sara – Romski informativni centar i Zemlja djece. Projekat finansijski podržava Državni sekretarijat SAD.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.