25.02.2021. ODRŽANA DRUGA RADIONICA ZA PREDSTAVNIKE INSTITUCIJA VLASTI U SKLOPU PROJEKTA “JAČANJE LOKALNIH KAPACITETA U BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA U BIH”

U četvrtak 25.02.2021. godine u organizaciji udruženja Kali Sara – Romski informativni centar, u Sarajevu je održana druga radionica na temu Izazovi u borbi protiv trgovine ljudima, uključujući prisilni rad, prosjačenje, rane brakove, i druge oblike trgovine ljudima. Radionica je imala za cilj razvijanje zajedničkih inicijativa za implementaciju BiH strategije za borbu protiv trgovine ljudima kao i entitetskih i kantonalnih akcionih planova.

Na radionici su učestvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i policijskih uprava/policijskih stanica Kantona Sarajevo, Kantonalno tužilaštvo, Ministarstva za radi i socijalnu politiku KS,  predstavnici Cenatara za socijalni rad i predstavnici osnovnih  škola sa područja Kantona Sarajevo.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta pod nazivom „Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“ koji implementira World Vision BiH u partnerstvu sa udruženjima Kali Sara – Romski informativni centar i  „Zemlja djece“. Projekat finansijski podržava Državni sekretarijat SAD.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.