22.03.2021. SCHÜLER HELFEN LEBEN SPROVODI ISTRAŽIVANJE O USMENOJ I PISMENOJ UPOTREBI JEZIKA

U okviru istraživačkog projekta Schüler Helfen Leben, trenutno sprovodi istražavanje sa ciljem upoznavanje različitih prerspektiva usmene i pismene upotrebe romskog jezika.
Ovaj upitnik provodi se u okviru lingvističkog projekta na Univerzitetu u Kelnu i na Inalco u Parizu, koji ispituje odnos između usmenog i pismenog korištenja romskom jeziku.

Link upitnika: https://www.soscisurvey.de/romani/?q=base.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.