15.-17.03.2021. ODRŽANI SASTANCI SA PREDSTAVNICIMA VLASTI U ZENIČKO-DOBOJSKOM I SREDNJO-BOSANSKOM KANTONU NA TEMU PROBLEMA TRGOVINE LJUDIMA

U periodu od 15.-17.03.2021. u organizaciji Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“, održani su sastanci sa predstavnicima Ministarstva za unutrašnje poslove, JU Kantonalnim centrom za socijalni rad na temu trgovine ljudima s ciljem upoznavanja s trenutnom situacijom, uspostavljanja saradnje s institucijama i realizacije zajedničkih aktivnosti u narednom period, s posebnim naglaskom na problem prisilnog rada, prosjačenja i drugih vidova trgovine ljudima u romskoj zajednici.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta pod nazivom „Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“ koji implementira World Vision BiH u partnerstvu sa udruženjima “Kali Sara – Romski informativni centar” i  “Zemlja djece“. Projekat finansijski podržava Državni sekretarijat SAD.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.