08.04.2021. DERVO SEJDIĆ I NJ.E. JOHANN SATTLER, AMBASADOR EVROPSKE UNIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Dana 08.aprila 2021.godine Dervo Sejdić, predsjednik Udruženja “Kali Sara-Romski informativni centar” u Sarajevu sastao se sa Nj.E. ambasadorom Delegacije Evropske Unije gospodinom Johanom Sattlerom.

Nj.E. Ambasador gospodin Sattler na samom početku razgovora čestitao je 50-godišnju obljetnicu održavanja I Svjetskog kongresa Roma sa željom da Romi Bosne i Hercegovine u što skorije vrijeme postanu ravnopravni članovi BH društva. Nakon što je ambasador gospodin Sattler informisao g. Sejdića o planovima EU u Bosni i Hercegovinu iskazao je zadovoljstvo da je iz prve ruke sazna više o socio-ekonomaskom, kulturnom i političkom statusu Roma BiH. 

Dervo Sejdić uz zahvalnost na čestitkama iskazao je svoje zadovoljstvo što se ovaj sastanak dešava upravo na Međunarodni dan Roma, na dan kada su Romi Svijeta prije 50 godina započeli svoju borbu upravo na temu koja je bila fokus današnjeg razgovora:ljudska prava, socio-ekonomski i kulturni položaj Roma. U razgovoru koji je trajao više od 70 minuta. Sejdić se zahvalio na dosadašnjoj finansijskoj podršci EU iskazavši želju da se ta pomoć nastavi i dalje kroz IPA i druge fondove s ciljem socijalne inkluzije i  borbe protiv diskriminacije i rasizma. Informišući gospodina Ambasadora o naporima i preprekama Bosne i Hercegovine u provedbi Akcionih planova na rješavanju problema Roma, posebnu pažnju Sejdić je posvetio Pandemiji COVID 19, njenog uticaja na romsku zajednicu te potrebe za saniranjem posljedica izazvanih pandemijom, osvrnuvši se na problem zapošljavanja, zdravstvene zaštite, obrazovanja Roma i naročito problema praćenja online nastave ali i na probleme romskih zajednica sa priključkom na infrastrukturu ( voda za piće,kanalizacija, električna mreža, internet i putevi). 

U drugom dijelu sastanka razgovor se odvijao na temu provedbe Presude Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci i drugim predmetima. Oba sagovornika iskazali su spremnost za saradnju te potrebom uključivanja svih ostalih subjekata koji jesu nadležni i mogu dati doprinos u izmjenama Ustava i Izbornog zakan BiH čime bi se obezbjedila puna ravnopravnost svih građana u korištenju pasivnog i aktivnog izbornog prava. Sagovornici su se složili da u proces treba biti uključena  Centralna izborna komisija a konačnu odluku treba da donese parlament BiH uvažavajući peporuke Vijeća nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini BiH.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.