25.10.2021. AMBASADOR REPUBLIKE SLOVAČKE I VLADINA DELEGACIJA ZA PITANJA ROMA U SLUŽBENOJ POSJETI UDRUŽENJU “KALI SARA- ROMSKI INFORMATIVNI CENTAR”

Dana 25.oktobra 2021. godine kancelariju Udruženja “Kali Sara – Romski informativni centar” posjetila je delegacija Vlade Republike Slovačke u sastavu:
Gospodin  Martin Kačo, Ambasador Republike Slovačke u Bosni i Hercegovini,
Gospođa Andrea Bučková, opunomoćenik Slovačke Vlade za romske zajednice,
Gospodin Marek Chomanič, direktor Odjela za koncepcije i analize, ured opunomoćenika Slovačke Vlade za romske zajednice,
Gospodin Michal Šľachta, koordinator, ured opunomoćenika Vlade Slovačke za romske zajednice,
Gospodin  Patrik Turošík, zamjenik šefa misije, Ambasada Slovačke Republike u Sarajevu,
Gospođa Vedrana Brajković, prevodilac, Ambasada Slovačke Republike u Sarajevu.

Tema sastanka bila je razmjena pozitivnih praksi u radu na političkom, socijalno-ekonomskom, obrazovno-kulturnom zastupanju romske zajednice u Bosni i Hercegovini i Slovačkoj. Također jedna od tema bila je borba protiv trgovine ljudi, problem prosijačenja te maloljetnički brakovi unutar romskih zajednica.

Predsjednik Udruženja “Kali Sara -RIC” Dervo Sejdić upoznao je goste sa kapacitetima i resursima ali i sa aktivnostima koje vodi naše udruženje u okviru projekata:
– Provedbe presude Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci,
– Obrazovanje u okviru REYN mreže sa ciljem povečanja broja romske  djece u predškolsko osnovno i srednje obrazovanje,
– Incijativama u okviru stambenog zbrinjavanja Roma, legalizacije bespravnih objekata  i nelegalnih naselja u kojima Romi žive te povezanost romskih naselja sa infrastrukturom kao što su putna komunikacija, elktro mreža, vodosnadbijevanje i kanalizacija,
-Aktivnostima u programu zapošljavanja roma,
-Aktivnostima u okviru zdravstvene i socijalna zaštita te uticaju Covid 19 na romsku zajednicu i zahtjevima koje je uputilo Udruženje “Kali Sara – RIC” institucijama vlasti na prevazilaženju posljedica nastalih pandemijom,
-Aktivnostima projekta “Jačanje inistitucionalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima” sa fokusom treninga za policijske agencije, centre za socijalni rad, obrazovne isntitucije, tužilašta i sudove te rad u romskoj zajednici na prevenciji prosijačenja i maloljetničkih brakova.

Gospođa Andrea Bučkova nakon što je prezentirala svoj tim u odjelu za pitanja Roma Vlade Republike  Slovačke iskazala je veliko zadovoljstvo informacijama o radu Udruženja “Kali Sare -RIC” te ujedno predložila saradnju sa Vladinim uredom za pitanja Roma u Slovačkoj te romskim nevladinim sektorom u Slovačkoj.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.