12.01.2022. DERVO SEJDIĆ – GOVOR PRED PARLAMENTOM EU – DELEGACIJOM ZA ODNOSE SA BIH I KOSOVOM (DSEE) – TEMATSKA SJEDNICA NA TEMU NESPROVOĐENJA PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U SLUČAJU SEJDIĆ – FINCI

Dame i gospodo, poštovani članovi Parlamenta Evropske Unije, prije svega želim vas srdačno pozdraviti u svoje lično ime i u ime Roma Bosne i Hercegovine, te poželjeti vam sretnu i uspješno novu 2022. godinu.

Ja sam Dervo Sejdić, Rom koji je Bosnu i Hercegovinu 2006 godine tužio Evropskom sudu za ljduska prava zbog Ustava i Izbornog zakona. Kao što je poznato Odlukom Visokog sudskog vijeća ovog Suda iz decembra 2009 godine u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, Ustav i Izborni zakon su   proglašeni diskriminatornim u odnosu na pripadnike nacionalnih manjina i građana Bosne i Hercegovine koji se ne deklarišu kao pripadnici konstitutivnih naroda.
Vrlo sam zahvalan Evropskom parlamentu na svim dosadašnjim naporima da pomogne Bosni i Hercegovini na provedebi ove Odluke ali i pomoći koju EU pruža Bosni i Hercegovini ka ispunjenu uslova za članstvo u EU.

Poštovana gospodo pozivam vas da svoju zabrinutost koja traje od Deytona, 26 godina, zamjenite sa konkretnim akcijama i zaustavite sve ratno huškačke retorike i etno nacionalističke podjele dok nije kasno, dok Bosna i Hercegovine nije ponovo postala logor smrti jer ste vi neodlučni.

Romska zajednica kao i veliki broj građana Bosne i Hercegovine nikada nisu živjeli u većoj bijedi i siromaštvu a sve zahvaljujući blokadama i nacionalističkoj retorici. Naša djeca i mi sami naučili smo prolaziti kroz glad i bijedu, siromaštvo i isključenost ali nećemo više dopustiti da zbog ličnih i političkih interesa sutra ginemo i umiremo jer se vi ne možete dogovoriti.

Zaustavite priče i medijsko maltretiranje svih nas, dok nije kasno i dok ima nade za normalan život u Bosni i Hercegovini i počnite se baviti rješavanjem stvarnih problema, ove teške socio ekonomske krize,  koje će svakim danom biti teža i gora.

Poštovana gospodo evropski i svjetski zvaničnici, poštovana gospodo BH političari niko od vas neće biti u mogućnosti zaustaviti građane Bosne i Hercegovine na granicama Evropske unije pa makar ih ogradili bodljikavom žicom ili betonskim zidovima, jer više nećemo čekati da se smilujete i spašavate nas iz logora smrti.

Mi u Bosni i Hercegovini do sada nismo dobili vaš konkretan stav u pogledu rješavanja političke, ekonomsko socijalne i institucionalne krize blokada rada institucija Bosne i Hercegovine.

Stiče se dojam da u okviru EU parlamenta imate jedan stav, a vaši izaslanici kad posjete Bosnu i Hercegovinu ne zastupaju te stavove ovisno iz koje političke opcije dolaze. Građani Bosne i Hercegovine imaju osjećaj da kod vas ili nema jasne politike prema BiH ili imate dvostruke standarde.  

Dok Brisel govori o nužnoj reformi Ustava, a potom i Izbornog zakona u skladu sa Evropskom konvencijom za ljudska prava, vaši dosadašnji izaslanici vode dijaloge na temi reforme Izbornog zakona te u istim daju podršku etnonacionalističkim podjelama i dodatnim diskriminacijskim formama građana Bosne i Hercegovine.

Vaše izaslanike kroz moja otvorena pisma pozivao sam da ne čine greške njihovih prethodnika, kao što je to činio Stefan File koji je razgovore ili pregovore oko Ustavnih reformi izmjestio iz parlamenta Bosne i Hercegovine, razgovarajući isključivo sa pripadnicima konstitutivnih naroda po raznim hotelima i restoranima, a da nikada nije pozvao pripadnike Nacionalnih manjina BiH niti zatražio naše mišljenje o eventualnim modalitetima pomenutih reformi.

Zbog svega toga i zbog politike entnonacionalističkih vođa u BiH odlučio sam se na korak Otvorenih pisama vama i vašim izaslanicima da i nas uključite u razgovore zbog čega sam veoma zahvalan gospodinu Romeo Franz i njegovom kolegi Thomas Waitz pa sad evo imam priliku da vama se direktno obratim.

Ja lično pripremio sam koncept prijedlog ograničene izmjene Ustava i Izbornog zakona i u posljednjih dva tri mjeseca organizvovao sam više sastanaka sa liderima političkih starnaka u BiH te im ponudio kao moguće rješenje u kojem predlažem balansiranje kolektivnih i individualnih prava. Istina do sada nisam dobio zvaničan odgovor od njih kao niti od vas jer sam moj prijedlogu uručio i gospođi Ajnhorst i gospodinu Palmeru prilikom sastanka sa njima u novembru 2021.  Štaviše, tokom sastanka sa gospođom Ajnhorst, nisam se mogao oduprijeti utisku da na strani moje sagovornice postoji značajno pomanjkanje razumijevanja ako ne i čista ne zainteresovanost zbog čega ću iskorisiti ovu datu mi priliku da i vama lično iznesem svoj konkretan prijedlog.

Predlažem:
1. Deblokirati rad institucija, kako države BiH tako i Federacije BiH
2.Sve razgovore na temu reformi Ustava i Izbornog zakona vratiti u Parlament   Bosne i Hercegovine kako bi se obezbijedilo učešće svih parlamentarnih stranaka
3. U razgovore o reformi Ustava i Izbornog zakona obavezno uključiti stručnjake  Ustavnog i međunarodnog prava
4. Sjednicama Parlamenta BiH obezbjediti učešće predstavnika Nacionalnih manjina i građana Bosne i Hercegovine, kojeg delegiraju njihove asocijacije
5. Sjednicama Parlamenta obezbijediti učešće stručnjaka Venecijanske komisije, stručnjake ODIHR-a OSCE-a
6. Sjednicama Parlamenta BiH obezbjediti učešće NVO sektora u BiH koje imaju kapaciteta i vrše monitoring Izbornih procesa u BiH.

Evropo učinite nešto konkretno, svoju zabrinutost zamjenite konkretnim akcijama od kojih će građani početi da žive životom čovjeka. Sankcije jesu potrebn ali za sve lidere etno-nacionalističkih političkih stranaka. Tek tada bi političari u BiH shvatili da je zakon isti prema svima i da je došao kraj njihovom odupiranju napretku i reformama tj. da je došao kraj korupciji i nepotizmu koja BiH vuče unazad i sve dalje od Evrope.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.