26.04.2022. SASTANAK SA AMBASADORICOM OSCE-a U BIH KATHLEEN KAVALEC

U utorak 26.04.2022. godine na inicijativu predsjednika udruženja “Kali Sara – RIC” Derve Sejdića, održan je sastanak sa ambasadoricom Misije OSCE-a u BiH Kathleen Kavalec.

Predsjednik udruženja “Kali Sara-RIC” Dervo Sejdić je Ambasadoricu Kathleen Kavalec informisao o radu udružnja “Kali Sara-RIC” u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite Roma kao i inicijativama na uvođenju u obrazovni sistem izučavanja historije, kulture i jezika Roma te otvaranju katedre za romski jezik.

Također je upoznao i sa svojim aktivnostima u okviru ogranične izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH te je u tom kontekstu pozvao na saradnju. Između ostalog informirao je o przentaciji prijedloga izmjene Ustava i Izbornog zakona na sjednici Vijeća nacionalnih manjine BiH te upućivanju Prijedloga Interresornoj komisiji za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH.

Ovu priliku iskoristio je da razgovaraju i na temu uključivanja mladih Roma i žena Romkinja u tijela za zastupanje i predstavljanje Roma kao i reviziji Zakona o zašiti prava pripadnika Nacionalnih manjina u BiH te izmjenama Izbornog zakona o učešću nacionalnih manjina u općinskim i gradskim vijćima i skupštinama.

Gospođa Kavalec je uz zahvalnost na ponuđenoj saradnji i naglasila veoma bitan uticaj  “Kali Sare-RIC” u kreiranju, implementaciji i monitoringu politika za Rome u BiH te aktivnostima u procesu reforme Ustava i Izbornog zakonodavstva BiH. Na kraju razgovora Sedjić je zamolio gospođu Kavalac za pomoć u rješavanju problema priključka na električnu i vodovodnu mrežu  kontejnerskog naselja u Rakovici u koje su izmješteni Romi iz Velike Aleje u općini Ilidža u oktobru prošle godine, što je gospođa Kavalec prihvatila naglašavajući da je neprihvatljivo da ljudi u današnje vrijeme žive bez vode i struje. Obostrano su se složili da je potrebno uložiti dodatni napor kako bi se ove porodice Roma ali i drugima pružila konkretnija asistencija u cilju socijalizacije te uključivanja djece u obrazovni proces.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.