10.05.2022. SASTANAK SA AMBASADORICOM ŠPANIJE U BIH

U utorak 10.05.2022. godine Ambasadorica Španije NJ.E María Teresa Lizaranzu Perinat posjetila je Udruženje „Kali Sara – RIC“.  

U veoma prijatnom razgovoru Amabasadorica se interesovala za situaciju Roma u BiH o čemu su je informisali Sanela Bešić i Dervo Sejdić.

Sanela Bešić govorila je o socijalnoj inkluziji Roma, o EU strateškom okviru kao i Poznan deklaraciji u okviru koje BiH nije ispunila očekivanja EU u pravcu usvajanja Strategije za Rome BiH, o ne usvojenom državnom budžetu i posljedicama koje je proizvelo blokadu u implementaciji AP ali i svih drugih aktivnosti države na polju inkluzije Roma. Amabasadorica je informisana i o projektima koje udruženje „Kali Sara – RIC“ radi u sklopu obrazovanja Roma od nivoa vrtićkog do visokoškolskog obrazovanja. Također o projektu „Borbe protiv trgovine ljudima“, zloupotrebe djece u svrhu radne i seksualne eksploatacije,  organizovanju treninga socijalne i društvene pravde te borbi protiv stereotipa, predrasuda i diskriminacije Roma. Naravno bilo je informacija o stambenom zbrinjavnju Roma te doprinosu „Kali Sare – RIC“ u kreiranju i implementaciji svih javnih politika za Rome u BiH.

Dervo Sejdić gospođu Ambasadoricu upoznao je sa inicijativom i njegovim prijedlogom reformi Ustava i Izbornog zakona u BiH, te nedostatku političke volje vladajuće koalicije na provedbi pressuda ESZLJP u predmetu Sejdić/Finci i drugih.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.