20.05.2022. SASTANAK SA MINISTRICOM IVANOM PRVULOVIĆ

U petak 20.05.2022. godine predsjednik Udruženja „Kali Sara – RIC“ Dervo Sejdić sastao se sa ministricom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivanom Prvulović. Tema sastanka bila je stambeno zbrinjavanje Roma ali i druga pitanja u nadležnosti ovog ministarstva.

U daljem razgovoru Sejdić je upoznao Minsitrica Prvulović sa radom udruženja „Kali Sara-RIC“ u okviru monitoringa provedbe sektorskih javnih politika za Rome te potrebom izrade Akcionih Planova za rješavanje problema Roma kantona Sarajevu iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite. Također je upoznao sa održanim sastankom sa ministricom Naida Hota-Muminović te aktivnostima na formiranju Radne grupe za izradu AP za Rome kantona Sarajevo. Sejdić je ministricu Prvulović informisao o EU paltformi socijalne inkluzije Roma, o značaju implelentacije Berlinskog procesa, Poznan deklaracije za zapadni Balkan ali i potrebe uvećanja finansijskih izdvajanja za rješavanje problema Roma, te usvajanja Državnog budžeta i Granta za implementaciju Državnog AP za Rome. Ministrica Prvulović dala je svoju podršku za izradu Strateškim dokumentima iskazujući žaljenje što se ovakva vrsta sastanka nije desila ranije kako bi u svoj plan uvrstila i znatnije budžetiranje za 2022 godinu u tom pravcu.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.