24.01.2018. NAJAVA – REGIONALNA KONFERENCIJA „BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE I ANTI-GYPSYSMA U REGIJI“

U glavnom gradu Njemačke, Berlinu, 13. februara će započeti dvodnevna regionalna konferencija pod nazivom „Borba protiv diskrimincije i Anti-Gypsysma u regiji“.

Konferenciju će organizovati akcioni tim Regionalnog vijeća za saradnju (RCC) u okviru projekta „Integracija Roma 2020“.

Jedan od osnovnih ciljeva ove konferencije jeste upoznati zvaničnike šireg regiona koji se bave pitanjima integracije Roma sa diskriminacijom ove populacije. Također, cilj je upoznati zvaničnike sa historijskom pozadinom diskrimincije Roma te pojavom Anti-Gypsyma. Konferencija treba doprinijeti i poravnjanju diskursa na regionalnom nivou sa onim na EU nivou kako bi bilo omogućeno uhvatiti se u koštac sa razvojem događaja na polju borbe protiv diskriminacije i Anti-Gypsysma.

Na konferenciji će učestvovati predstavnici romskih udruženja i organizacija sa prostora Zapadnog Balkana, kao i zvaničnici odgovorni za pitanja obrazovanja, zapošljavanja, stambene politike, zdravstva i civilnih poslova, te zvaničnici zaduženi za pitanja borbe protiv diskriminacije.

Sanela Bešić, Izvršna direktorica Kali Sare, učestvovat će u radu Konferencije u okviru sesije „Prakse i strategije za borbu protiv Anti-Gypsysma“ kao panelista.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.