12.12.2017. Održana Konferencija „Obrazovne politike za Rome u BiH u konetekstu EU integracija“

U organizaciji Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ jučer je na Ilidži održana Konferencija „Obrazovne politike za Rome u BiH u kontekstu EU integracija“ kojoj su prisustvovali predstavnici Ministarstava za ljudska prava i izbjeglice BiH, Delegacije EU u BiH, Regionalnog savjeta za saradnju i nevladine organizacije.

Na konferenciji je nezavisna konsultantica Mirna Jančić Doyle prezentirala rezultate analize obrazovnih politika i iznijela prijedlog za njihovo unapređenje.

Doyle je istakla da je analiza pokazala značajnu neuključenost romske djece na svim nivoima obrazovanja  u BiH i da je nastavak postojećim pristupom i tempom ne predstavlja prihvatljivu opciju jer je potrebna veća obaveza i finansijska odgovornost nadležnih institucija za uključivanje i inkluziju romske djece u obrazovanje. Preporučila je, između ostalog, izradu novog okvirnog plana na nivou države da svako kantonalno/entitetsko ministarstvo obrazovanja, i odjel za obrazovanje Brčko Distrikta, izradi vlastiti akcioni plan u skladu sa jasnim novim ciljevima i mjerama; da nadležne institucije na nivou kantona, entiteta i distrikta iskoriste ovu mogućnost za izradu intersektoralnog pristupa po uzoru na zemlje u regionu; da nadležne institucije usvoje predloženi obrazac za postavljanje jasnih novih ciljeva i mjera.

U okviru diskusije na današnjoj konferenciji predstavnici romskih udruženja iznijeli su primjere neadekvatne uključenosti romske djece u obrazovanje u BiH, ali i niz prijedloga za prevazilaženje problema.

Tokom panela „EU politike za integraciju Roma do 2020. godine“ predstavljene su politike EU za Rome kao i Program integracije Roma do 2020. godine. Politički savjetnik Delegacije EU u BiH Olaf Deussen naglasio je da su Romi u BiH najisključeniji dio društva te da mnogi od njih žive u siromaštvu, socijalnoj isključenosti i suočeni su sa diskriminacijom.

Pomoćnica ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH Saliha Džuderija navela je da „u BiH već postoje određeni programi za obrazovanje romske djece, ali da sada te programe treba uvrstiti u sistem obrazovanja, u nastavu, podršku roditeljima, programe stipendiranja itd.“.

Ekspertica za izradu politika Regionalnog savjeta za saradnju, Aleksandra Bojadjieva, podsjetila je da je cilj Programa integracije Roma do 2020. godine integracija romske manjine kroz sistemsku podršku države kroz konkretne strateške programe i budžete.

Danas su predstavnici Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ predstavili i projekat REYN BiH (Mreža podrške ranom obrazovanju romske djeci) te novu web-stranicu kreiranu isključivo za ovaj projekat. Ova web-stranica će biti svojevrsna interaktivna platforma za razmjenu znanja, iskustava i ideja, te za pomoć roditeljima, pedagozima i romskim organizacijama kako bi se osigurala podrška djeci u ranom razvoju.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.