31.01.2018. Održan seminar o inkluziji Roma u BiH

U organizacije Evropske komisije u BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice danas se organizuje Seminar o inkluziji Roma u BiH u prostorijama Delegacije Evropske unije u BiH.

Na seminaru će se raspravljati o dosadašnjoj realizaciji Operativnih zaključaka sa Seminara o inkluziji Roma iz 2015. godine, kao i o novim operativnim zaključcima  tj. obavezama institucija vlasti u naredne dvije godine i to za oblasti civilne registracije, zapošljavanja, obrazovanja, stanovanja i zdravstva.

U radu seminara učestvovat će oko 100 osoba i to  predstavnici Evropske komisije, resornih ministarstva državnog i entitetskih nivoa, kantonalna ministarstva, općina, osnovih škola, nevladine i međunarodne organizacije.

U uvodnom dijelu učesnicima će se obratiti Lars Gunnar Wigemark , šef Delagacije Evropske unije u BiH i Semiha Borovac, Ministrica za ljudska prava i izbjeglice, Mujo Fafulić, Predsjedavajući Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH, Orhan Usein,vođa tima za realizaciju Programa Integracija Roma do 2020 i Marta Garcia Fidalgo, Savjetnica za romska pitaja, DG NEAR.

U ime Kali Sare -RIC na Seminaru će učestvovati Dervo Sejdić, Potpredsjednik udruženja.

Više detalja na sajtu RCC.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.