Roma Action (RA)

Roma Action (RA) – Podrška socio-ekonomoskom uključenju romske populacije u BiH putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem lokalih vlasti u Bosni i Hercegovini

- U PRIPREMI -

Comments are closed.