20.02.2019. ODRŽAN TRENING NA TEMU “ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJANA PRAVA ROMA U BIH”

U organizaciji Kali Sara – Romski informativni centar (Koordinator REYN BiH mreže) održan je jednodnevni trening na temu “Zdravstvena zaštita i socijalna prava Roma u BiH”, u sklopu projekta REYN BIH (Mreža podrške ranom odgoju i obrazovanju romske djece), a koji se realizuje u partnerstvu sa Centrom za zastupanje građanskih interesa i Centrom za obrazovne inicijative Step By Step. Relizaciju projekta finansijski podržavaju Fond otvoreno društvo BiH, UNICEF BiH, World Vision BIH, i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Cilj treninga je bio da se aktivisti upoznaju sa zakonskim obvezama i obvezama prema međunarodnim standardima socijalne i zdravstvne zaštite , podjele praktična iskustva u ostvarivanju prava i razmjene lična  iskustva aktivista sa terene i identifukuju partneri u rješavanju problema.

Besima Borić, ekspert za socijalna pitanja, i moderator na treningu, istakla je da je nedovoljna informisanost roditelja i onih koji trebaju da pomognu porodicama u ostvarivanju prava najveći problem.  Roditelji su obavezni da brinu o ostvarivanju prava djece, međutim često se događa da je dosta problema na tu temu, jer roditelji nisu dovoljno osvješteni koliko su odgovorni za ostvarivanja prava svoje djece.  Trening je vrlo dobra stvar jer se otvori diskusija i ljudi iz različitih krajeva dobiju informacije i ideje o pokretanju inicijative o primjeni zakona- kazala je Borić.

“Vrlo je važno na ovaj način osnaživati mlade aktiviste koji imaju obavezu i želju da pomognu u svojim zajednicama” – istaknula je Borić.

Mladi aktivisti su nakon treninga naveli da su vrlo zadovoljni pruženim informacijama. Begzada Jovanović, iz Udruženja za razvoj i edukaciju mladih “Siguran korak” iz Bijeljine, navodi kako sve informacije koje su tokom radionice primili su vrlo značajne jer mogu prenijeti svojim korisnicima, Begzada izdvaja da je u Bijeljini najveći problem romske zajednice siromaštvo, a da ovakav vid treninga daje informacije o pravima i mogućnostima koje nudi zakonodavni okvir.

Asmir Husić, iz Omladinskog centra “Vermont”, Brčko distrikt, navodi kako su treninzi vrlo korisni u podizanju kapaciteta mladih romskih lidera i aktivista širom BiH.

Sanela Bešić, izvršna direktorica “Kali Sare” istakla je da je ovaj trening za romske aktiviste koji rade direktno u zajednici  dodatna pomoć njima u njihovom svakodnevnom radu. Drugo na ovaj naćin se nadamo da će veći broj naših građana koristi zakonom predviđena prava i da će se smanjiti posebno broj djece  koja ne posjeduju zdravstveno osiguranje iako je zakon jasan da bi svako djete trebalo da bude zdravstveno osigurano.