02.06.2021. POZNAN DEKLERACIJA I STRATEŠKI OKVIR EU-A ZA RAVNOPRAVNOST, INKLUZIJU I UČESTVOVANJE ROMA

Prisustvo Roma na Zapadnom Balkanu važno je i slično državama članicama EU-a sa značajnom romskom populacijom. Neodoljivo se nameće rješavanje ravnopravnosti Roma, njihovog uključivanja i učešća na Zapadnom Balkanu na isti način kao u EU, uključujući primjenu istih ciljeva za period do 2030. godine.

Evropska Komisija predlaže da svi nacionalni strateški okviri za Rome imaju sljedeće zajedničke karakteristike:

– Jačanje fokusa na ravnopravnost kako bi upotpunili pristup zasnovan na inkluziji: Bavljenje sa četiri strateška područja (obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštita i stanovanje)

Promocija učešća kroz osnaživanje, saradnju i povjerenje: Stvarno učestvovanje Roma mora biti osigurano u svim fazama kreiranja politike. Politički, ekonomski i kulturni angažman Roma treba promovisati s osjećajem pripadnosti kao punopravni članovi društva

Održavanje različitosti među Romima: Države članice trebaju osigurati da njihovi strateški okviri pokrivaju sve Rome na njihovoj teritoriji i odražavaju potrebe različitih grupa kroz međusektorski pristup.

Kombinovanje sveobuhvatnog i eksplicitnog, ali ne i ekskluzivnog ciljanja Roma: U nacionalnim strateškim okvirima za Rome treba kombinovati sveobuhvatno i eksplicitno, ali ne i ekskluzivno ciljanje i osigurati da su osnovne usluge inkluzivne i da pružaju dodatne ciljane podrške za promociju stvarnog jednakog pristupa Romima pravima i uslugama

– Poboljšavanje postavljanje ciljeva, prikupljanje podataka, praćenje i izvještavanje: Rad na postizanju naslovnih ciljeva na nivou EU-a i odgovarajućih kvantitativnih i / ili kvalitativnih nacionalnih ciljeva može pokrenuti stvarni napredak ka ravnopravnosti, uključivanju i učešću Roma.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.