09.06.2021. PLAN ZA POSTIZANJE JEDNAKOSTI I UKLJUČIVANJE ROMA DO 2030. GODINE

Cilj EU Okvira za nacionalne strategije integracije Roma je da pruži priliku da se pojačaju aktivnosti na rješavanju problema i integraciji Roma. Ovo je u trenutno važnije što je pandemija COVID-19 otkrila ekstremnu izloženost isključenih i marginalizovanih romskih zajednica negativnim zdravstvenim i socioekonomskim utjecajima.

Romi bi trebali biti uključeni od izrade do provođenja mjera. Istovremeno, aktivnosti bi trebale obratiti pažnju na raznolikost i potrebe određenih grupa unutar romske populacije. Evropska Komisija je predložila minimalne ciljeve za 2030., naslanjajući se na napredak postignut u prethodnom okviru. Da bi se postigli ovi ciljevi, presudno je da države članice donesu prave politike. Komisija je dala smjernice državama članicama i utvrdila je popis mjera koje države članice trebaju poduzeti kako bi ubrzale napredak prema ravnopravnosti, inkluziji i sudjelovanju Roma. Smjernice i mjere obuhvaćaju od razvoja sistema podrške Romima koji su žrtve diskriminacije do kampanja za podizanje svijesti u školama, podrške finansijskom opismenjavanju, promoviranju zapošljavanja Roma u javnim institucijama i poboljšanja pristupa kvalitetnim liječničkim pregledima, zaštiti i planiranju porodice za Romkinje.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.