22.-23.06.2021. ODRŽANI SASTANCI SA LOKALNIM PREDSTAVNICIMA VLASTI TUZLANSKOG KANTONA, BRČKO DISTRIKTA I ROMSKOM ZAJEDNICOM U TUZLI (KISELJAK) NA TEMU PROBLEMA TRGOVINE LJUDIMA

U periodu 22.-23.06.2021. u organizaciji Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“, održani su sastanci sa predstavnicima Ministarstva za unutrašnje poslove Tuzlanskog kantona i Brčko Distrikta, JU centar za socijalni rad TK i romskom zajednicom u Tuzli (naselje Kiseljek), na temu trgovine ljudima s ciljem upoznavanja s trenutnom situacijom, uspostavljanja saradnje s institucijama i realizacije zajedničkih aktivnosti u narednom period, s posebnim naglaskom na problem prisilnog rada, prosjačenja i drugih vidova trgovine ljudima u romskoj zajednici.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta pod nazivom „Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“ koji implementira World Vision BiH u partnerstvu sa udruženjima “Kali Sara – Romski informativni centar” i  “Zemlja djece“. Projekat finansijski podržava Državni sekretarijat SAD.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.