13.07.2021. ALEKSEJ KERESTEDŽIJANC, MINISTAR-SAVJETNIK AMBASADE RUSIJE U BOSNI I HERCEGOVINI U POSJETI UDRUŽENJU “KALI SARA – RIC”

Dana 13.07.2021. godine Dervo Sejdić, predsjednik udruženja “Kali Sara-Romski informativni centar” u prostorijama udruženja sastao se sa ministrom-savjetnikom ambasadora Ruske Federacije u BiH, gospodinom Aleksejem Kerestedžijancem.

U veoma prijatnom i konstruktivnom razgovoru gospodin Kerestedžijanc interesovao se za položaj Roma u Bosni i Hercegovini, aktuelnoj političkoj situaciji o provedbi Presude evropskog Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci te problemu stambenog zbrinjavanja Roma nastanjenih u ulici Karla Maja – Velika aleja u Općini Ilidža. 

Nakon što je predsjednik Sejdić informisao gospodina Kerestadžijanca o položaju Roma u BiH te aktuelnoj političkoj situaciji na temu provedbe Presude u predmetu Sejdić i Finci, razgovor su nastavili na temu izmještanja Roma iz pomenutog neformalnog naselja u Velikoj aleji. Ovom prilikom predsjednik Sejdić zamolio je gospodina Kerestadžijanca za finanasijsku pomoć Ambasade Ruske Federacije na stambenom zbrinjavanju romskih porodica pomenutog naselja. Gospodin Kerestadžijanc iskazao je spremnost Ambasade u rješavanju ovog problema te predložio da se problem riješi uz saradnju Općine Ilidža, Vlade Kantona Sarajevo i Ruske Federacije. Nakon razgovora dva sagovornika obišli su porodice Roma u naselju Velika aleja gdje je gospodin Kerestađijanc porazgovarao sa prisutnim mještanima Romima u naselju. 

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.