30.07.2021. SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MEĐUNARODNI DAN SJEĆANJA NA ROMSKE ŽRTVE/SAMUDARIPHEN

U noći između 2. i 3. avgusta 1944. u gasnim komorama Aušvica pogubljeno je 2.897 Roma u tzv. Porodičnom kampu za Cigane.

Tog dana, sjećanjima i komemoracijama obilježavaja se Samudariphen/stradanje Roma širom Evrope tokom Drugog Svjetskog rata.

Na incijativu udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“, Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, na Drugoj godišnjoj konferenciji o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini,  koju  je održala 22. i 23. marta 2016. godine u Mostaru, donijela je Zaključak kojim se 2. avgust dan sjećanja na žrtve Genocida nad Romima/Samudaripen u II Svjetskom ratu unosi u BH državni kalendar značajnih datuma.

Na inicijativu romskih organizacija od 2012. godine. Rezolucijom Evropskog parlamenta koja je usvojena 15. aprila 2015. godine, 2. avgust zvanično se proglašava Dan sjećanja na romske žrtve holokausta.

Procjene su da je u Drugom svjetskom ratu ubijeno više od 500.000 Roma, ali konačni broj nikada nije utvrđen, a o stradanjima Roma na ovom području, govore i sljedeći podaci:
– Tokom jula 1942. godine, svi Romi s područja tadašnje NDH deportovani su u Jasenovac. Za razliku od većine drugih zatočenika ovog koncentracionog logora, oni po dolasku u logor nisu bili identificirani po imenu, nego po broju vagona kojim su dovezeni u logor. Sem u Jasenovcu, Romi su ubijani i u drugim ustaškim logorima i na stotinama drugih lokacija na području današnje Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i dijelovima Republike Srbije.

Jasenovački logor u kojm je bio posebno ograđen bodljikavom žicom logor C III, zapravo je bio logor u logoru  pod nazivom Ciganski logor. Pogubljeni Romi njih više od 60.000 (mada tačan broj nikada neće biti utvrđen) zatrpavani su u selu  Uštica u blizini Jasenovačkog logora i u Donjoj Gradini na drugoj obali Save gdje se nalazi stratište više od milion antifašista i žrtava ustaškog terora.

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.