01.10.2021. OTVORENO PISMO – JER NAS SE TIČE

Poštovani gospodine Matthew Palmer izaslaniče SAD-a za izborne reforme u Bosni i Hercegovini, ja sam Dervo Sejdić državljanin i građanin Bosne i Hercegovine i nisam pripadnik jednog od tri “konstitutivna naroda”. Pripadam građanima Bosne i Hercegovine u okviru ustavne kategorije “Ostali” sa pravom da biram ali bez prava da budem biran, na poziciju člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Doma Naroda Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine, jer sam Rom.

Ja zaista cijenim i zahvalan sam vladi SAD-a na uloženim naporima i pružanju pomoći Bosni i Hercegovini u njenom političkom i socio-ekonomskom napretku kao i asistencijama u okviru reformi koje Evropska unija zahtjeva od Bosne i Hercegovine na njenom putu ka članstvu u EU i NATO.
Zahvalan sam vladi SAD koja je Vas delegirala kao svog izaslanika za izborne reforme u Bosni i Hercegovini. Nadam se iskreno da ćete Vi imati više uspjeha od prethodnih izaslanika SAD-a i Evropske unije, obzirom da nisu imali značajnijih rezultata evo već 11 godina na temu provedbe Presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu o kojem i u kojem svi raspravljaju osim onih koga se to tiče. /Sejdic and Finci v. Bosnia and Herzegovina (apication nos. 27996/06 and 34836/06)/

Iz medija u Bosni i Hercegovini saznajem i vidim da ste posvećeni u pružanju pomoći kako i na najbezbolniji način za sve nas izvršiti ograničene ustavne promjene u skladu sa tim i izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, a koji bi trebali biti u skaldu sa gore pomenutom Presudom Sejdić&Finci ali i drugim presudama iz Strazbura koje vrlo često u svojim izjavama ističete i kao prioritet, na čemu sam Vam posebno zahvalan.

Do sada više puta dolazili ste u Bosnu i Hercegovinu i razgovarali sa političarima Bošnjaka, Hrvata i Srba bilo da su na pozicijama Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH, Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, međutim i Vi do sada niste pozvali nikog iz Ustavne kategorije „Ostali“ niti građana BiH koji ne pripadaju konstitutivnim narodima, a iz također Vaših izjava se ne može naslutiti da imate namjeru i sa nama razgovarati. Možda mi imamo prijedlog koji može biti prihvatljiv za sve građane pa i pripadnike konstituvnih naroda. Ja sam uvjeren da ja Dervo Sejdić, imam prijedlog koji bi riješio mnoge nedoumice.

U Bosni i Hercegovini, najvećim dijelom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, živi oko 350.000 – 400.000 građana, državljana Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju konstitutivnim narodima, na koje Vi čini se kao i Vaši prethodnici kao relevantne sagovornike i značajan politički subjektivitet ne računate, ne uključujete. Siguran sam da znate ali ja Vas takođe želim napomenuti da osobe-političari sa kojima razgovarate zastupaju isključivo interese njihovih etničkih skupina ili političkih stranaka i ideologija bez obzira na kojoj se funkciji nalaze u okviru institucija BiH, boreći se da za sebe i svoje istomišljenike obezbjede što više pa makar to bilo na štetu drugih.

Moje Otvoreno pismo upućeno Vama završit ću porukom koju sam na sličan način poslao Visokom predstavniku EU u BiH gospodinu Cristian Schmidtu. Ljudi koji rade u situaciji su da pogriješe, ali isto tako da svoju grešku i isprave, naknadnom izjavom Izvinjenja. Nažalost neke se greške nikada ne mogu ispraviti pa je dobro iste svesti na minimum ili dobro razmisliti prije nego ih se učini.

Od Vas kao legaliste i izaslanika SAD-a, očekujem da u Vašem opusu rada, naročito rada na usklađivanju Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava i njene provedbe, obavezno obuhvatite uključivanje i nas pripadnika „Ostalih“, jer nas se tiče.

S poštovanjem,
Dervo Sejdić

This entry was posted in Nekategorisano. Bookmark the permalink.

Comments are closed.