Akcioni planovi

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 3. jula ove godine, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH usvojilo Akcioni plan BiH za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite.

Istovremeno, Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o osnivanju koordinacionog odbora za praćenje provođenja ovog akcionog plana, te usvojilo Deklaraciju o pristupanju BiH Dekadi uključenja Roma 2005-2015.

Sa ranije usvojenim dokumentom iz oblasti obrazovanja Roma, ovim akcionim planovima je zaokružen ciklus planova za rješavanje osnovnih problema Roma koji su indicirani u Strategiji za rješavanje problema Roma, koju je Vijeće ministara BiH usvojilo 2005. godine.

U izradi ovih dokumenata učestvovali su predstavnici romskog nevladinog sektora, a mnoge međunarodne vladine i nevladine organizacije dale su stručnu i materijalnu podršku u izradi ovih planova.

Usvajanjem akcionih planova Bosna i Hercegovina je ispunila uslov potreban za pristupanje Bosne i Hercegovine  međunarodnoj inicijativi  DEKADA UKLJUČENJA ROMA  2005-2015.

 • Akcioni plan za rješavanje problema Roma u BiH –
  Zapošljavanje, obrazovanje, stambena problematika i zdravstvena zaštita – bos-rom-engl (download)
 • Akcioni plan za rješavanje problema Roma u BiH –
  Zapošljavanje, obrazovanje, stambena problematika i zdravstvena zaštita – hrv-rom-engl (download)
 • Akcioni plan za rješavanje problema Roma u BiH –
  Zapošljavanje, obrazovanje, stambena problematika i zdravstvena zaštita – srp-rom-engl (download)

Prethodilo usvajanju akcionih planova:

 • ZNAČAJ AKCIONIH PLANOVA (Vidi više…)
 • DANI KLEIN I EVROPSKI PARLAMENTARCI
  POSJETILI ROMSKI INFORMATIVNI CENTAR
  (30. maj 2008.) (Vidi više…)
 • POSJETA KOJA JE URODILA PLODOM –
  intervju sa članom Vijeća Roma, Dervom Sejdićem
  (30. maj 2008.) (Vidi više…)
 • AKTIVNOSTI VIJEĆA ROMA NA RAZRADI
  AKCIONIH PLANOVA (Vidi više…)

 

Comments are closed.