8. april

STOP RASIZMU, DISKRIMINACIJI I PROGONIMA

Pored toga što je 8. april ozvaničen kao Svjetski dan Roma, on je i dan odavanjapočasti romskim žrtvama
Drugog
svjetskog
rata.

8. april međunarodni dan RomaRomi su narod koji potječe s prostora današnje Indije. Nakon prvih znakova diskriminacije i progona napuštaju Indiju i u traganju za boljim uvjetima života i prosperiteta naseljavaju se u Evropi.
Prvi put pojava Roma u Evropi zabilježena je na području Transilvanije (Rumunija) davne 1416. godine. U hronici grada Forelija (Italija) Romi se spominju 1422. godine. Prvi zvanični podaci o Romima na prostorima Bosne i Hercegovine vezani su za 16. stoljeće. Tada je sultan Sulejman Veličanstveni Romima odobrio nastanjenje i obrađivanje dijela njegovog pašaluka uz plaćanje poreza.
Iako  tradicionalno miroljubiv narod, Romi su u većoj ili manjoj mjeri bili žrtva neskrivene diskriminacije i rasizma, pogotovo tokom Drugog svjetskog rata. To je kod romskog naroda probudilo svijest i potrebu za organiziranom borbom u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava. Kako bi razvili strategiju organizirane borbe za svoja prava, Romi svijeta organizuju Prvi kongres Roma svijeta pod parolom: STOP RASIZMU, DISKRIMINACIJI I PROGONIMA.
Ovaj kongres održan je 8. aprila 1971. godine u Londonu.
U toku ove konferencije pjesma „Đelem, đelem“ proglašena je himnom Roma svijeta. Također je usvojena zastava Roma na kojoj je donja polovina zelene boje, gornja plave boje i na sredini točak smeđe boje. Poslije Prvog kongresa Roma dolazi do porasta broja romskih nevladinih organizacija, klubova i kulturno-umjetničkih društava, a početkom zadnje decenije prošlog stoljeća i do političkog organiziranja Roma u svijetu.
U Bosni i Hercegovini Romi započinju svoje organiziranje početkom devedesetih, u okviru humanitarnih organizacija ili pak udruženja građana, kako bi dali svoj doprinos razvoju romske zajednice u Bosni i Hercegovini i uopće Roma u svijetu.
Za očekivati  je da će Bosna i Hercegovina, na svom putu ka evropskim integracijama, podržati uključenje Roma kao svojih državljana i građana, prije svega u procesima obrazovanja, zdravstva,  zapošljavanja, stambene zbrinutosti te očuvanju identiteta i kulturne baštine.
Uloga međunarodne zajednice također je veoma značajna u smislu pružanja  podrške Bosni i Hercegovini na njenom  putu uključenja Roma u društvo.

 

Comments are closed.