Izložba

IZLOŽBA DJEČIJEG STVARALAŠTVA

Izložba slikarskih radova o životu Roma gledano iz ugla učenika osnovnih škola bit će prikazana u šest gradova u Bosni i Hercegovini

U Osnovnoj školi “Hasan Kikić” (Gorica) u Sarajevu 15. maja 2008. godine otvorena je izložba radova romske djece iz škola Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Sarajevskog kantona.
Cilj postavljanja izložbe je promoviranje kulture, tradicije, stvaralaštva i kreativnih postignuća romske djece.

Na izložbi je predstavljeno oko trideset radova  rađenih tehnikom akvarel i tempera, te voštanim bojama i grafitom. Izložba je podržana od Romskog informativnog centra/Vijeća Roma, a u sklopu projekta “Podrška romskoj nacionalnoj manjini u efektivnom zagovaranju i izvještavanju“.

U ime World Visiona BiH i Romskog informativnog centra/Vijeća Roma, koji su podržali ovu izložbu, učenicima se obratio Albert Pančić, koji je pohvalio radove djece i naglasio da će izložba pored Tuzle i Sarajeva biti postavljena u još četiri grada u Bosni i Hercegovini.

Lideri romskih organizacija “Prosperitet Roma” i “Romas” iz Sarajeva Ramiz Sejdić i Dragiša Radić istakli su da su romska djeca veliki umjetnici s obzirom na uvjete u kojima žive. Zahvalnost je iskazana World Visionu i Romskom informativnom centru/Vijeću Roma koji su omogućili da ova izložba bude postavljena. Posebna zahvalnost upućena je Osnovnoj školi „Hasan Kikić“ s kojom lideri romskih organizacija imaju izuzetnu saradnju u radu i integraciji romske djece u obrazovni sistem na području grada Sarajeva.

 

Comments are closed.