Informativni materijali

Pored magazina Crno bijeli svijet, RIC kreira i distribuira informativne materijale (liflete, informatore, postere, brošure, letke…). U proteklom periodu RIC je objavio 12 različitih informativnih materijala i distribuirao ih u ukupnom tiražu od 5.000 primjeraka.

Informator br.1 (download)


Informator br.2
(download)


Letak (download)


Plakat
(download)

Comments are closed.