Publikacije

Crno-bijeli svijet

Crno-bijeli svijet je časopis koji izdaje Romski informativni centar. Prvi broj časopisa objavljen je u maju 2008. godine i predstavlja  jedan od koraka ka razbijanju predrasuda i stereotipa  koji se obično vežu za romsku populaciju. Časopis izlazi kvartalno, na romskom i lokalnom jeziku, i štampa se u tiražu od 2.500 primjeraka. Za magazin pišu novinari volonteri, novinari profesionalci, kao i eksperti – poznavaoci romske problematike kako iz BiH tako i iz regije.

Prvi broj časopisa promoviran je u romskim zajednicama u saradnji s lokalnim romskim udruženjima i novinarima volonterima. Časopis je distribuiran romskim zajednicama u BiH i svim institucijama vlasti, ambasadama, međunarodnim i domaćim organizacijama i medijima u BiH, učesnicima brojnih  konferencija, okruglih stolova i seminara na  kojima su prisustvovali predstavnici RIC-a.

RIC, Crno bijeli svijet, br. 1, 2007

RIC, Crno bijeli svijet, br. 2, 2008

RIC, Crno bijeli svijet, br. 3, 2008, bhs

RIC, Crno bijeli svijet, br. 3, 2008, rom

RIC, Crno bijeli svijet, br. 4, 2009, bhs

RIC, Crno bijeli svijet, br. 5, 2009

RIC, Crno bijeli svijet, br. 6, 2009

Comments are closed.