Šta se dešava ako su djeca vakcinisana u inostranstvu, a roditelji ne znaju koje su vakcine primila?

BCG (BSŽ) vakcina se ne daje djeci u Evropskoj uniji, pa čak ni djeci rođenoj u Sloveniji. Znači, BCG vakcinu dijete treba da dobije čim dođe u Federaciju BiH. Ova vakcina se ne daje u Evropskoj uniji jer se tamo tuberkuloza ne smatra problemom. Ako su djeca primila neke od vakcina, a roditelji ne znaju koju vrstu,  mi  ćemo i u pogledu toga imati  određeni sistem. U svijetu je prihvaćen stav da i kod nesigurnih podataka ne šteti dati vakcinu, ali ćemo definirati odnose. Imali smo slučaj s djecom koja su došla iz Rima i donijela nam morbile na Stupu u Sarajevu. Ta djeca  su  navodno bila vakcinisana. U Švicarskoj sad vlada velika epidemija krzamaka jer su djeca dijelom vakcinisana, ali vakcina nije dobro čuvana. Mi imamo monitoring hladnog lanca. Vi ćete vidjeti kako se vakcina donosi. Garantiramo za svako dijete da će nakon vakcine imati zaštitu.

Ovom akcijom planirano je da se obuhvati deset romskih zajednica, a smatram da je to malo. Može li se ta akcija proširiti i na druge zajednice?

Ja vam obećavam da će u svako naselje koje vi mapirate i navedete da u tom naselju imamo odgovornu osobu doći naša ekipa. Naselje, odgovorna osoba, procjena broja djece – to je ono što je nama potrebno. Naš cilj je da nametnemo obavezu zdravstvu za jedan kontinuirani rad na vakcinisanju romske djece. Zato je jako važno da prva akcija uspije.

Do koje godine se dobijaju vakcine?

Vakcine se dobijaju do osamnaeste godine života. Nijedna vakcina nije preporučljiva trudnoj ženi, izuzev vakcine protiv virusnog hepatitisa B. Najvažnije je zaštititi novorođenu, predškolsku, pa zatim školsku djecu.

Postoje li neke štetne posljedice nakon primanja vakcine?
Nakon primanja vakcine mogu se pojaviti postvakcionalne reakcije, a jako rijetko postvakcionalne komplikacije. Reakcije su uobičajena pojava, koja se javlja u obliku peckanja mjesta na kojem je izvršen ubod, blagog povećanja temperature, blage nelagode, koja traje dva-tri dana. Međutim, komplikacije koje su ozbiljne dešavaju se u principu jedan slučaj na milion doza vakcina. Mi smo prošle godine dali 600.000 vakcina u Federaciji BiH i nismo imali nijednu ozbiljniju komplikaciju. U svakom slučaju, ako se i desi neka teža reakcija ili komplikacija, dijete će imati apsolutnu zdravstvenu zaštitu. U pogledu vakcinacije mi imamo takav monitoring  da ja u  roku 12 sati imam informaciju o bilo kakvoj komplikaciji kod djeteta i  brinem o tom djetetu.

Ako je neko stariji od 18 godina i nije primio vakcinu, kako postupiti?

U dogovoru sa zdravstvenom službom može se sprovesti vakcinacija i kod osoba starijih od 18 godina života.

Da li su to vakcine za sve građane Federacije BiH?

Vakcine su namijenjene djeci u Federaciji BiH. Vakcine koje se nalaze na dispoziciji ove akcije su vakcine koje su iz Federalnog zavoda došle pod brojem serije. Svaka vakcina ima svoj broj, rok trajanja joj je dvije godine. Svaka vakcina se nalazi u korištenju u Federaciji i svaka je registrirana od Federalnog ministarstva zdravstva.

Mi u našoj zajednici imamo slučaj da je majka nakon vakcinacije dijete odvela  na ulicu. Ona se bavi prošenjem, tako da nije imala mogućnosti da vodi pažnju o njemu. Dijete je umrlo tu večer. U mojoj zajednici postoji strah od vakcinacije djece. Da li je to opravdano?

Moguće je da je dijete koje je umrlo imalo upalu pluća, a nije pregledano. Mi ćemo biti jako oprezni kod provođenja ove vakcine. U ekipama će biti pedijatar koji će pregledati djecu prije vakcinacije. Tih  negativnih razmišljanja i utjecaja,  kada je u pitanju vakcinacija, ima i u svijetu, pogotovo kod određenih sekti.  Međutim, ako se pristupa vakcinaciji stručno, razloga za strah ne treba biti.