RIC u svom radu daje glavni prioritet kreiranju pozitivne medijske slike o Romima u bh. medijima. Ovo se prvenstveno ostvaruje putem promoviranja pozitivnih primjera iz romskih zajednica i informiranjem medija o svim procesima bitnim za rješavanje problema Roma, kao što su:  Dekada uključenja Roma 2005-2015., učešće nacionalnih manjina na lokalnim izborima, realizacija usvojenih akcionih planova…

RIC je, u cilju što bolje informiranosti javnosti o pitanjima Roma, ostvario  saradnju s predstavnicima bh. medija. RIC sve bitne informacije dostavlja medijskim kućama, a istovremeno pruža podršku pri kreiranju priloga vezanih za romsku problematiku koja se objavljuje u medijima.
RIC je na ovaj način  postao prepoznatljiv i pouzdan izvor informiranja.

RIC također svakodnevno prati i izvještavanje svih medija s prostora BiH.
U nekoliko navrata RIC je, zbog senzacionalističkog i diskriminacijskog izvještavanja  pojedinih medija, uputio demantije i obratio se Regulatornoj agenciji za informiranje te Vijeću za štampu BiH.

Od osnivanja RIC-a do danas evidentno je da se broj afirmativnih i nesenzacionalističkih priloga u medijima, a koji se odnose na Rome, povećao.
Prema evidencijama RIC-a, aktivnosti romskog nevladinog sektora daleko su bolje praćene u odnosu na raniji period, kako od lokalnih tako i od entitetskih i državnih medija.

Svakako, zadatak RIC-a je da bh. mediji otvore što veći prostor za pitanja Roma te da na taj način utječemo i na svijest bh. javnosti.