CILJ JE STVORITI TRAJNI KOLEKTIVNI IMUNITET

Od stotinu djece u Federaciji BiH nisu vakcinisana četiri djeteta. Kada su u pitanju romska djeca, od stotinu njih vakcinisano je troje do petero djece.

Prof. dr. Zlatko Puvačić,  glavni federalni epidemiolog, 21. aprila ove godine  u hotelu Palas u Sarajevu održao je za koordinatore za prevenciju HIV/AIDIS-a i tuberkuloze i novinare volontere u romskim zajednicama predavanje o Evropskoj sedmici imunizacije koja se provodi i na prostoru Federacije BiH.  Prof. dr. Puvačić upoznao je koordinatore sa značajem vakcinacije djece u smislu  prevencije od zaraznih bolesti. U tekstu koji slijedi prenosimo dijelove predavanja prof. dr. Zlatka Puvačića, ali i odgovore na neka od pitanja koja su postavili koordinatori.

Prof. dr. Zlatko Puvačić

Zašto se ova aktivnost provodi i kakva je uloga koordinatora u cjelokupnom procesu?

Na osnovu naših ispitivanja utvrdili smo da skoro 90% romske djece nije vakcinisano. Smatram da je prioritet nad svim aktivnostima koje država podržava u ovom trenutku upravo ovaj koji se odnosi na imunizaciju djece. Također smatram da je  razgovor s koordinatorima od izuzetne važnosti, jer želim da osjetim kritično i pozitivno razmišljanje i da napravimo aktivnost koja ima za cilj da zaštiti dijete koje živi u romskoj zajednici od deset najtežih zaraznih bolesti.
Znači, naš cilj je da se dogovorimo kako i na koji način promovirati Evropsku sedmicu imunizacije, a najvažnije je da organiziramo podršku zdravstvenim službama da dođu u ciljana naselja i da skupa s koordinatorima provedemo postupak vakcinacije. Ako postoje naselja u koja treba da dođe ekipa, mi ćemo u saradnji s kantonalnim  ministarstvima zdravstva i kantonalnom zdravstvenom službom organizirati dolazak. Ovaj postupak će se odvijati u dogovoru s  koordinatorima, jer bez koordinatora ovu akciju u romskim zajednicama ne možemo uraditi.

Postupak vakcinacije odvijat će se na punktovima,
ali i u romskim naseljima?

Naš cilj je da osiguramo da ekipe dječije zdravstvene zaštite direktno dođu u romska naselja. Pored vakcinacije na punktovima, ako je potrebno, zdravstvena ekipa će doći i u naselje. Mi smo štampali i vakcinacijske kartone. To znači da će dijete koje nema zdravstvenu knjižicu dobiti  karton. Na ovaj način ono može ostvariti zaštitu na bilo kom punktu u Federaciji BiH. Svako dijete koje dođe do punkta bit će vakcinisano bez obzira na status zdravstvenog osiguranja. Ne može se i ne smije se desiti da dijete bude vraćeno.

Zašto je neophodna vakcinacija?

Mi moramo stvoriti trajni kolektivni imunitet u pogledu prevencije zaraznih bolesti. Da bismo mogli staviti pod kontrolu deset zaraznih bolesti zbog kojih se i vrši vakcinacija, u jednoj zajednici se mora vakcinisati najmanje 90% djece (od rođenja do sedme godine života). Ništa nam ne znači ako troje djece primi vakcinu. Glavni cilj je da svako romsko dijete dobije vakcinu. Relativna je stvar povećati broj vakcinisane djece. Šta znači 20 ili 30% vakcinisane djece? Naš cilj je da svako dijete dobije vakcinu, znači i ono koje nije rođeno u bolnici. Veoma je važno da novorođeno dijete u prvih deset  dana dobije vakcinu protiv tuberkuloze, koja je, nažalost, četvrta bolest u Federaciji BiH. Ako bebu vakcinišemo odmah po rođenju, ona neće dobiti tuberkulozni meningitis.
Od stotinu djece u Federaciji BiH nije vakcinisano četvero djece. Kada su u pitanju romska djeca, od stotinu djece vakcinisano je njih troje do petero.