08.09.2021. OTVORENO PISMO, JER NAS SE TIČE

Poštovani Visoki predstavniče gospodine Schmidt, ja sam državljanin i građanin Bosne i Hercegovine i nisam pripadnik jednog od tri “konstitutivna naroda”. Pripadam građanima Bosne i Hercegovine u okviru ustavne kategorije “Ostali” sa pravom da biram ali bez prava da budem biran, na poziciju člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Doma Naroda Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine, jer sam Rom.

Ovu institucionalnu diskriminaciju /Sejdic and Finci v. Bosnia and Herzegovina (application nos. 27996/06 and 34836/06)/ Visoko sudsko vijeće evropskog Suda za ljudska prava  u Strazburu 22.12.2009. godine, konstatuje u svojoj Presudi i nalaže državi Bosni i Hercegovini da Ustav i Izborni zakon uskladi sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, što je preporuka Vijeća Evrope, Venecijanske komisije i drugih evropskih institucija za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

U Bosni i Hercegovini, najvećim dijelom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, živi oko 350.000 – 400.000 građana, državljana Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju konstitutivnim narodima, na koje Vi u svojoj izjavi i komentarima zaboravljate, odnosno eliminišete kao važan subjekt u Izbornim procesima Bosne i Hercegovine. U Vašoj opservaciji Izbornog procesa u Bosni i Hercegovini niti jednim gestom niti komntarom niste se osvrnuli na Presudu Evropskog suda za ljudska prava, što bi Vam kao Visokom predstavniku Evropske unije moralo biti i dužnost i obaveza, naročito ako se osvrnete na 14 Zahtjeva prema Bosni i Hercegovini od strane institucije koju predstavljate.

Diskriminatorski Ustav Bosne i Hercegovine, kada je riječ o izboru člana Prdsjedništva Bosne i Hercegovine navodi /Anex IV Dejtonskog mirovnog sporazuma/ citiram:

Član V
Predsjedništvo

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od tri člana: jednog Bošnjaka i jednog Hrvata, koji se svaki biraju neposredno sa teritorije Federacije, i jednog Srbina, koji se bira neposredno sa teritorije Republike Srpske.

Ovu diskriminatorsku odrednicu Ustava treba eliminisati na način da se svim građanima Bosne i Hercegovine omogućiti kako aktivno tako i pasivno biračko pravo.
Nadalje,
Diskiriminacija u Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, odnosi se na

Potpoglavlje B

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 9.12

 Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH sastoji se od 15 delegata, od kojih su dvije trećine iz Federacije Bosne i Hercegovine (uključujući pet Hrvata i pet Bošnjaka) i jedna trećina iz Republike Srpske (pet Srba).

Ovu diskriminatorsku odrednicu Izbornog zakona treba mijenjati tako da pripadnici nekonstitutivnih naroda imaju parvo da budu zastupljeni u Domu naroda Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine.

Ja, kao neko ko je personalno involviran i zainteresovan u procesu usklađivanja Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine sa Evropskom konvencijom za ljudska prava, najmanje sam od Vas očekivao ovakvu, rekao bih nesmotrene izjave i komentare.

Ljudi koji rade u situaciji su da pogriješe, ali isto tako da svoju grešku i isprave, naknadnom izjavom Izvinjenja. Na žalost neke se greške nikada ne mogu ispraviti pa je dobro iste svesti na minimum ili dobro razmisliti prije nego ih se učini.

Od Vas kao legaliste i predstavnika Evropske unije, očekujem da u Vašem opusu rada, naročito rada na usklađivanju Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava i njene provedbe, obavezno obuhvatite uključivanje i nas pripadnika „Ostalih“, jer nas se tiče.

S poštovanjem,
Dervo Sejdić

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 08.09.2021. OTVORENO PISMO, JER NAS SE TIČE

30.07.2021. SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MEĐUNARODNI DAN SJEĆANJA NA ROMSKE ŽRTVE/SAMUDARIPHEN

U noći između 2. i 3. avgusta 1944. u gasnim komorama Aušvica pogubljeno je 2.897 Roma u tzv. Porodičnom kampu za Cigane.

Tog dana, sjećanjima i komemoracijama obilježavaja se Samudariphen/stradanje Roma širom Evrope tokom Drugog Svjetskog rata.

Na incijativu udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“, Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, na Drugoj godišnjoj konferenciji o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini,  koju  je održala 22. i 23. marta 2016. godine u Mostaru, donijela je Zaključak kojim se 2. avgust dan sjećanja na žrtve Genocida nad Romima/Samudaripen u II Svjetskom ratu unosi u BH državni kalendar značajnih datuma.

Na inicijativu romskih organizacija od 2012. godine. Rezolucijom Evropskog parlamenta koja je usvojena 15. aprila 2015. godine, 2. avgust zvanično se proglašava Dan sjećanja na romske žrtve holokausta.

Procjene su da je u Drugom svjetskom ratu ubijeno više od 500.000 Roma, ali konačni broj nikada nije utvrđen, a o stradanjima Roma na ovom području, govore i sljedeći podaci:
– Tokom jula 1942. godine, svi Romi s područja tadašnje NDH deportovani su u Jasenovac. Za razliku od većine drugih zatočenika ovog koncentracionog logora, oni po dolasku u logor nisu bili identificirani po imenu, nego po broju vagona kojim su dovezeni u logor. Sem u Jasenovcu, Romi su ubijani i u drugim ustaškim logorima i na stotinama drugih lokacija na području današnje Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i dijelovima Republike Srbije.

Jasenovački logor u kojm je bio posebno ograđen bodljikavom žicom logor C III, zapravo je bio logor u logoru  pod nazivom Ciganski logor. Pogubljeni Romi njih više od 60.000 (mada tačan broj nikada neće biti utvrđen) zatrpavani su u selu  Uštica u blizini Jasenovačkog logora i u Donjoj Gradini na drugoj obali Save gdje se nalazi stratište više od milion antifašista i žrtava ustaškog terora.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 30.07.2021. SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MEĐUNARODNI DAN SJEĆANJA NA ROMSKE ŽRTVE/SAMUDARIPHEN

13.07.2021. ALEKSEJ KERESTEDŽIJANC, MINISTAR-SAVJETNIK AMBASADE RUSIJE U BOSNI I HERCEGOVINI U POSJETI UDRUŽENJU “KALI SARA – RIC”

Dana 13.07.2021. godine Dervo Sejdić, predsjednik udruženja “Kali Sara-Romski informativni centar” u prostorijama udruženja sastao se sa ministrom-savjetnikom ambasadora Ruske Federacije u BiH, gospodinom Aleksejem Kerestedžijancem.

U veoma prijatnom i konstruktivnom razgovoru gospodin Kerestedžijanc interesovao se za položaj Roma u Bosni i Hercegovini, aktuelnoj političkoj situaciji o provedbi Presude evropskog Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci te problemu stambenog zbrinjavanja Roma nastanjenih u ulici Karla Maja – Velika aleja u Općini Ilidža. 

Nakon što je predsjednik Sejdić informisao gospodina Kerestadžijanca o položaju Roma u BiH te aktuelnoj političkoj situaciji na temu provedbe Presude u predmetu Sejdić i Finci, razgovor su nastavili na temu izmještanja Roma iz pomenutog neformalnog naselja u Velikoj aleji. Ovom prilikom predsjednik Sejdić zamolio je gospodina Kerestadžijanca za finanasijsku pomoć Ambasade Ruske Federacije na stambenom zbrinjavanju romskih porodica pomenutog naselja. Gospodin Kerestadžijanc iskazao je spremnost Ambasade u rješavanju ovog problema te predložio da se problem riješi uz saradnju Općine Ilidža, Vlade Kantona Sarajevo i Ruske Federacije. Nakon razgovora dva sagovornika obišli su porodice Roma u naselju Velika aleja gdje je gospodin Kerestađijanc porazgovarao sa prisutnim mještanima Romima u naselju. 

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 13.07.2021. ALEKSEJ KERESTEDŽIJANC, MINISTAR-SAVJETNIK AMBASADE RUSIJE U BOSNI I HERCEGOVINI U POSJETI UDRUŽENJU “KALI SARA – RIC”

28.-29.06.2021. ODRŽAN TRENING „SOCIJALNE PRAVDE“ SA PREDSTAVNICIMA VLASTI HNK/Ž

U periodu 28.-29.06.2021. godine u organizaciji Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ održan je dvodnevni trening sa lokalnim predstavnicima vlasti Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije na temu socijalne pravde. Treningu su prisustvovali predstavnici Vlade HNK/Ž, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi, Ministarstvo finansija, JU Centar za socijalni rad i JU Osnovnih škola.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta pod nazivom „Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“ koji implementira World Vision BiH u partnerstvu sa udruženjima “Kali Sara – Romski informativni centar” i  “Zemlja djece“. Projekat finansijski podržava Državni sekretarijat SAD.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 28.-29.06.2021. ODRŽAN TRENING „SOCIJALNE PRAVDE“ SA PREDSTAVNICIMA VLASTI HNK/Ž

28.06.2021. REDOVNA BUDŽETSKA SREDSTVA ZA POTREBE ROMSKE POPULACIJE

Institucije Europske unije odavno naglašavaju potrebu osiguranja ravnopravnosti Roma kao najveće europske manjine u pogledu njihovih temeljnih prava, zajamčenih Poveljom EU-a o temeljnim pravima.

U prethodnim člancima smo naglašavali stalne probleme s kojim se Romi suočavaju. Da 80 % Roma živi ispod praga rizika od siromaštva svoje zemlje, svaki treći Rom živi u kućanstvu bez tekuće vode, svako treće romsko dijete živi u kućanstvu u kojem je netko odlazio na spavanje gladan barem jedanput u mjesec dana te na to da romska djeca zaostaju za svojim neromskim vršnjacima u obrazovanju. Sve navedeno naglašava na uznemirujuću, ali neizbježnu stvarnost: najveća etnička manjina Europske unije i dalje se suočava s diskriminacijom i neravnopravnim pristupom različitim uslugama.

S toga potrebno je stalno ukazivati na probleme ali i apelovati na nadležne institucije da podrže ovu populaciju što javnim politikama, ali još važnije kroz planiranje redovnih budžetskih sredstva za sve potrebe Roma, od obrazovanja, stamovanja do zapošljavanja i afirmacije dostojanstvenog života za sve pripadnike romske populacije.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 28.06.2021. REDOVNA BUDŽETSKA SREDSTVA ZA POTREBE ROMSKE POPULACIJE