15.07.2022. PRISILNO PROSJAČENJE JE NAJVEĆI PROBLEM

Bosna i Hercegovina kao zemlja izuzetnog geostrateškog položaja je tranzit za brojne migrantske grupe koje iz različitih motiva i nevolja se kreću prema zapadnoj Evropi, što je izuzetna prilika za kriminalce koji se bave trgovinom ljudima. Međutim, većina zabilježenih slučajeva trgovine ljudima u BiH tiče se domaćih državljanja, kako počinioca, tako i žrtava. Na osnovu podataka koje je iznio Samir Rizvo, državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, u 2021. godini zabilježeno je 57 slučajeva žrtava u krivičnim djelima trgovine ljudima. Od toga 56 su domaći građani, a samo jedan je stranac. Pravno, riječ je o radnom iskorištavanju, ali se dominantni broj slučajeva tiče prosjačenja. Većina žrtva su djeca ili maloljetnici. Zabilježen je i jedan slučaj seksualnog iskorištavanja. Po podacima iz Ministarstva sigurnosti, u prošloj godini pokrenuto je 45 istraga, a krivično je osuđeno 28 ljudi, od čega je većina u postupcima koji su ranije pokrenuti. Po riječima Rizve, u zadnjih pet godina broj zabilježenih slučajeva trgovine ljudima u BiH je od 40 do 70, što pokazuje konstantnost. Međutim, broj žrtva je sigurno mnogo veći jer je riječ o pojavi koja se teško otkriva i povezana je sa mnogim drugim zemljama tako da se dio žrtava otkriva tek u inostranstvu. Pogotovo kada je u pitanju transport „seksualnog roblja“ i migranata.

Izvršna direktorica „Romskog informativnog centra Kali Sara“ Sanela Bešić kaže da je najveći broj žrtava trgovine ljudima iz romske populacije.

„To su maloljetna djeca, žrtve prisilnog prosjačenja i maloljetnih brakova. Na ove probleme Kali Sara duži niz godina ukazuje i sarađuje sa institucijama i tek sad možemo da kažemo da su vlasti u BiH na svim nivoima prepoznali ove probleme u sklopu Strategije za suzbijanje trgovine ljudima u BiH i akcionim planovima i definisali preventivne, ali i represive mjere na suzbijanju ove pojave“, kaže Bešić.  

Na press konferenciji povodom obilježavanja završetka projekta “Kratkoročna i srednjoročna podrška jačanju napora u borbi protiv trgovine ljudima u BiH”, čiju provedbu je podržao Biro za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona Vlade SDA-a (US DoS/INL), državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Samir Rizvo je rekao da je preko 1.000 ključnih aktera prošlo obuku o indikatorima prepoznavanja trgovine ljudima. To su socijalni radnici, policajci, tužioci, inspektori rada, obrazovni i zdravstveni radnici, te osoblje iz privremenih prihvatnih centara za migrante, izbjeglice i tražioce azila. 

“Kroz ovaj Projekat također je uveden inovativni koncept za digitalizirano, objedinjeno prikupljanje statističkih podataka o slučajevima trgovine ljudima”, rekao je Rizvo. Ovom prilikom je predstavljena i aplikacija “Vulnerbility Assessment” koju je moguće skinuti sa web stranice Ministarstva sigurnost BiH i na kojoj se mogu dobiti razna upustva za prepoznavanje trgovine ljudima i mogućnosti kako to prijaviti. 

I sub-regionalna koordinatorica Međunarodne organizacije za migracije (IOM) za Zapadni Balkan i šefica misije IOM-a u Bosni i Hercegovini Laura Lungarotti je rekla da će IOM nastaviti podržavati vlasti BiH u poboljšanom odgovoru krivičnog pravosuđa na trgovinu ljudima i njihovim naporima da na adekvatan način zaštite i zadovolje potrebe žrtava trgovine ljudima.

“Podaci prikupljeni u okviru Anketa praćenja kretanja migrantske populacije u decembru prošle godine u prihvatnim centrima u BiH, su pokazali da je od 295 ispitanika 35% bilo izloženo nekoj formi eksploatacije i nasilja tokom svog putovanja. Evidentno je da je neophodno dalje jačati sisteme zaštite ranjivih kategorija uz kontinuiranu izgradnju tehničkih I ljudskih resursa u svim aspektima borbe protiv trgovine ljudima kao što su identifikovanje, upućivanje, istraživanje, krivično gonjenje, naročito u kontekstu mješovitih migracijskih tokova”, rekla je Lungarotti.

„Kali Sara“ je učestvovala na par aktivnosti koje je IOM organizovao u sklopu ovog projekta.

„IOM je jedan od partnera Ministarstva sigurnosti BiH na suzbijanju trgovine ljudima u BiH i mi smo kao organizacija koja je partner na projektu ‘Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH’ od 2020. učestvovali na sastancima koji su bili organizovani u sklopu ovog  projekta. Ti sastanci su za nas bili jako važni jer su nam omogućili da se upoznamo sa radom Ministarstva sigurnosti BIH i 17 regionalnih timova u borbi protiv trgovine ljudima“, rekla je Sanela Bešić

Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima (30. juli) predstavlja godišnjicu usvajanja Protokola Ujedinjenih nacija za sprječavanje i suzbijanje trgovine ljudima i kažnjavanje počinilaca, poznatog kao Protokol iz Palerma.

Produkcija: Kali Sara

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 15.07.2022. PRISILNO PROSJAČENJE JE NAJVEĆI PROBLEM

21.06.2022. PRODUŽEN JAVNI POZIV ZA EKSTERNOG KONSULTANTA – IZRADA KOMUNIKACIJSKOG PLANA I MEDIJSKA PROMOCIJA/ KOMUNIKACIJA

Udruženje „KALI SARA-RIC“ objavljuje javni poziv za eksternog konsultanta – izrada komunikacijskog plana i medijska promocija/ komunikacija u sklopu projekta „Povećati svijest o važnosti vakcinacije protiv COVID-19 s posebnim fokusom na romske zajednice”

Za detaljne informacije o uslovima i načinu dostavljanja ponude, kao i o očekivanim rezultatima angažmana pogledajte opis zadataka (ToR).

Molimo sve zainteresovane za ovaj Javni poziv da se prijave i dostave svoju ponudu (tehničku i finansijsku) najkasnije do 24.06.2022. godine na e-mail: vladimir.kalisara.ric@gmail.com

Detalje ovog javnog poziva možete preuzeti:

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 21.06.2022. PRODUŽEN JAVNI POZIV ZA EKSTERNOG KONSULTANTA – IZRADA KOMUNIKACIJSKOG PLANA I MEDIJSKA PROMOCIJA/ KOMUNIKACIJA

06.06.2022. JAVNI POZIV ZA EKSTERNOG KONSULTANTA – IZRADA KOMUNIKACIJSKOG PLANA I MEDIJSKA PROMOCIJA/ KOMUNIKACIJA

Udruženje „KALI SARA-RIC“ objavljuje javni poziv za eksternog konsultanta – izrada komunikacijskog plana i medijska promocija/ komunikacija u sklopu projekta „Povećati svijest o važnosti vakcinacije protiv COVID-19 s posebnim fokusom na romske zajednice”

Za detaljne informacije o uslovima i načinu dostavljanja ponude, kao i o očekivanim rezultatima angažmana pogledajte opis zadataka (ToR).

Molimo sve zainteresovane za ovaj Javni poziv da se prijave i dostave svoju ponudu (tehničku i finansijsku) najkasnije do 13.06.2022. godine na e-mail: vladimir.kalisara.ric@gmail.com

Detalje ovog javnog poziva možete preuzeti: http://kalisara-ric.ba/wp-content/uploads/KALI-SARA-CALL-FOR-CONSULTANT-Communication-Plan-and-Media-Promotion-Expert-1-5.pdf

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 06.06.2022. JAVNI POZIV ZA EKSTERNOG KONSULTANTA – IZRADA KOMUNIKACIJSKOG PLANA I MEDIJSKA PROMOCIJA/ KOMUNIKACIJA

03.06.2022. ODRŽANA EDUKACIJA „ŽIVE BIBLIOTEKE“ ZA PREDSTAVNIKE INSTITUCIJA VLASTI BRČKO DISTRIKTA I TUZLANSKOG KANTONA

U petak 03.06.2022. godine u organizaciji Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ održana je edukacija „Žive biblioteke“ za predstavnike institucija vlasti Brčko distrikta i Tuzlanskog kantona

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta pod nazivom „Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“ koji implementira World Vision BiH u partnerstvu sa udruženjima “Kali Sara – Romski informativni centar” i  “Zemlja djece“. Projekat finansijski podržava Državni sekretarijat SAD.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 03.06.2022. ODRŽANA EDUKACIJA „ŽIVE BIBLIOTEKE“ ZA PREDSTAVNIKE INSTITUCIJA VLASTI BRČKO DISTRIKTA I TUZLANSKOG KANTONA

30.05.2022. ODRŽANA EDUKACIJA „ŽIVE BIBLIOTEKE“ ZA PREDSTAVNIKE INSTITUCIJA VLASTI RS I USK

U ponedjeljak 30.05.2022. godine u organizaciji Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ održana je edukacija „Žive biblioteke“ za predstavnike institucija vlasti Republike Srpske i Unsko-sanskog kantona

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta pod nazivom „Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“ koji implementira World Vision BiH u partnerstvu sa udruženjima “Kali Sara – Romski informativni centar” i  “Zemlja djece“. Projekat finansijski podržava Državni sekretarijat SAD.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 30.05.2022. ODRŽANA EDUKACIJA „ŽIVE BIBLIOTEKE“ ZA PREDSTAVNIKE INSTITUCIJA VLASTI RS I USK