Crno-bijeli svijet (Khalo-pharno umal) je časopis koji izdaje Romski informativni centar. Prvi broj časopisa objavljen je u maju 2008. godine i predstavlja  jedan od koraka ka razbijanju predrasuda i stereotipa  koji se obično vežu za romsku populaciju. Časopis izlazi kvartalno, na romskom i lokalnom jeziku, i štampa se u tiražu od 2.500 primjeraka. Za magazin pišu novinari volonteri, novinari profesionalci, kao i eksperti – poznavaoci romske problematike kako iz BiH tako i iz regije.

Prvi broj časopisa promoviran je u romskim zajednicama u saradnji s lokalnim romskim udruženjima i novinarima volonterima. Časopis je distribuiran romskim zajednicama u BiH i svim institucijama vlasti, ambasadama, međunarodnim i domaćim organizacijama i medijima u BiH, učesnicima brojnih  konferencija, okruglih stolova i seminara na  kojima su prisustvovali predstavnici RIC-a.