KALI SARA –ROMSKI INFORMATIVNI CENTAR

Romski informativni centar (RIC) uspostavljen je 2007. godine kroz projekt „Podrška romskoj nacionalnoj manjini u BiH u efektivnom zagovaranju i izvještavanju“. Projekt su finansijski podržali američki State Department i World Vision Inc.

Osnovni cilj formiranja RIC-a je borba protiv diskriminacije Roma stvaranjem pozitivne medijske slike o Romima, predstavljanjem pozitivnih primjera iz zajednice te očuvanjem jezičke, kulturne i historijske baštine romske populacije.

RIC je u aprilu 2009. godine registrovan kao udruženje i puni naziv je Kali Sara-Romski informativni centar.

Programski ciljevi Kali Sare RIC-a su zastupanje interesa Roma kroz saradnju s relevantnim institucijama i organizacijama, razvijanje znanja i vještina iz oblasti ljudskih prava i evropskih integracija, jačanje kapaciteta mladih i žena ,podizanje svijesti BH javnosti o romskim pitanjima putem medija, doprinos jačanju civilnog društva.

Aktivnosti udruženja Kali Sara-RIC su zagovaranje i lobiranje za rješavanje problema Roma u BiH, istraživanje i izvještavanje o realizaciji politika/strategija za rješavanje problema Roma, monitoring i evaulacija realizacije Strategije za rješavanje problema Roma i Dekade Roma u BiH, organiziranje javnih kampanja, edukacija mladih Roma i Romkinja, organiziranje stručnih skupova, treninga, seminara, kreiranje/dizajniranje i izdavanje promotivnih materijala, izdavanje i objavljivanje knjiga i drugih publikacija, informiranje javnosti o pitanjima Roma putem medija, istraživanje, analize i monitoring rada elektronskih i pisanih medija o izvještavanju o romskim pitanjima.

Rezultati rada Kali Sare-Romsko informativnog centra  i projekti koji su realizovani u periodu 2009/2010 su:

2009-2010:

-Medijska kampanja; „Podrška romskoj nacionalnoj manjini u BiH u efektivnom zagovaranju i izvještavanju“. Projekt su finansijski podržali američki State Department i World Vision Inc;

-Revizija akcionog plana za obrazovanje Roma 2009-2010, finansijski podržan od strane UNICEF-a BiH;

-Decade Watch (Monitoring implementacije Dekade 2009/2010) projekat finansiran od strane Open Society Institute i OSCE BiH;

-Medijska kampanja o upisu u matičnu knjigu rođenih  2009/2010 u sklopu projekta „Podrška najugroženijim grupama Roma u BiH a koji se implementira od strane UNHCR-a BiH“ a koji se implementira od strane UNHCR BiH  i finansira od Švicarske Agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Vlada Lichtenstein i projekta „Socijalno uključenje: Regionalna podrška marginaliziranim zajednicama“ finansirano od EU.

-Regionalni projekt „Vrijeme je za Evropu“ realizovan u saradnji sa NVO „Slovo 21“ iz Češke a finansijski podržan od strane Ministarstva inostranih poslova Češke Republike u okviru  programa Transformacijska saradnja i Fonda Otvoreno Društva BiH i Česke Republike-2010;

-Regionala konfercija „Jezik, historija i kultura Roma juče-danas-sutra“ realizovana u sklupu MDG-f  progrma „Poboljšanje kulturnog razumijevanja u BiH, UN agencija fond -2010;

2011: trenutno relizujemo

-Regionalni projekat „Romi u javnosti“- Projekat kofinansira Evropska unija u okviru IPA 2009: Instrument za civilno društvo- Regionalni programi

– „Osnaživanje žena Romkinja za zapošljavanje i samozapošljavanje“ koji se finansira od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Agencije za ravnopravnost spolova-FIGAP PROGRAM

U prethodnom periodu, pored navedenih projekata organizovali smo treninge za novinare volontere, konferencije, radili istarživanja, analize, monitoring, evaulacije, organizovali  sastanaka u romskim zajednicama, stručne skupove, seminare, izdali i objavili  magazin-Crno Bijeli Svijet, organizovali  izložbe, radove romske djece i druge publikacije.

Kali Sara Romski informativni centar u svom radu je angažovala preko 30 konsultanata i eksperata iz različitih oblasti sa ciljem realizacije projektnih aktivnosti. Takođe, uspostavljena je  saradnja sa romskim nevladinim sektorom, medijima, predstavnicima institucija vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Uspostavljena je saradnja i s međunarodnim i drugim nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini i u regiji koje su uključene u aktuelne tokove relevantne za Rome u BiH.

Neke od institucija sa kojima Kali Sara-RIC sarađuje su: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Koordinacioni odbor za praćenje i provođenje Dekade, Evropska komisija, UNHCR, UNICEF, OSCE, Vijeće Evrope, BHR1, RTFBIH, Oslobođenje, FENA i mnogi drugi.